Ders Adı Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Ders Kodu YDE-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ülkemizin, alan olarak %90'ından fazla bir kısmı aktif fayların etki alanı içersindedir. Bu bölgede yaşayan nüfus, toplam nüfusun %95'inden fazladır. Bu derste deprem etkisindeki yapıların davranışı, çözümleme ve boyutlandırma kuralları verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yer değiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.
No Dersin Kazanımları  
1 Giriş içeriğini başlatın.
2 Giriş içeriğini başlatın.
Hafta Konular  
1 Deprem ve depremler hakkında genel bilgiler.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
2 Depremin tanımı, Depremin oluşumu çeşitleri ve özellikleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
3 Türkiye’nin deprem özellikleri, Depremin sosyo-ekonomik boyutları, deprem hakkında bilinçlenme.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
4 Deprem-zemin etkileşimi, Zemin-yapı etkileşimi, Sismik izolasyon.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
5 Depreme dayanıklı yapı kavramı, Depreme dayanıklı yapıda temel ilkeler.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
6 Deprem dayanımında mimarinin önemi, Depreme dayanıklı yapıda mimari planlama ilkeleri.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
7 Mimari planlama-taşıyıcı sistem-deprem ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
8 Yapıda taşıyıcı olmayan elemanların düzenlenmesi.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
9 Yapıda taşıyıcı olmayan elemanların düzenlenmesi.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
10 Deprem ve yapı ile ilgili mevzuat.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
11 Deprem sonrası yapı hasarları, Deprem nedeniyle oluşan yapı hasarlarının onarımı.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
12 Mevcut yapıların deprem dayanımlarının analizi.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
13 Mevcut yapıların güçlendirilmesinde temel ilkeler.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
14 Mevcut yapıların güçlendirilmesinde temel ilkeler.
  Ön Hazırlık: Ders Notları-Arda Atmaca.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 4
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 2
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 4
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 2
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 3
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 4
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 4
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 3
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 2
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Deprem Yönetmeliği, 2018 TS500 Betonarme Yapıların Tasarım Ve Yapım Kuralları, 2000 Celep, Z., N., Kumbasar, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul, 2000. Priestly, M. T. N., Paulay, T.; Seismic Design of RC and Masonry Buildings, John Wiley & Sons, 1992. Chopra, A.K.; Dynamics of Structures, Prentice Hall, 2001. Okamoto, S.; Introduction to Earthquake Engineering, University of Tokyo Press, 1984.
Diğer Kaynaklar Deprem Yönetmeliği, 2018 TS500 Betonarme Yapıların Tasarım Ve Yapım Kuralları, 2000 Celep, Z., N., Kumbasar, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul, 2000. Priestly, M. T. N., Paulay, T.; Seismic Design of RC and Masonry Buildings, John Wiley & Sons, 1992. Chopra, A.K.; Dynamics of Structures, Prentice Hall, 2001. Okamoto, S.; Introduction to Earthquake Engineering, University of Tokyo Press, 1984.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)