Ders Adı Standartlar ve Kalite Kontrolü
Ders Kodu YDE-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Temel kalite kavramlarını, kalitenin gelişimi, boyutlarını ve unsurlarını bilmek 2) Kalite gurularını ve kaliteye katkılarını bilmek 3) Toplam Kalite Yönetimi, ilkelerini bilmek 4) Organizasyondaki departmanların ve çeşitli kademede yer alanların kalite konusundaki bilincini artırmak 5) Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını Bilmek 6) Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilmek 7) ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı uygulama şeklini bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kalite kavramı ve genel tanımlar, kalitenin tarihsel gelişimi, kalite gurupları, toplam kalite yönetimi (kaizen), satandartlar ve kavramları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Standartları tanır, kalite ve toplam kalite yönetimi ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Amacı Toplam Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri , uygulama adımlarını bilen ve bunu işletme süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaştırmanın önemi
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
2 TS-EN-ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistem Standardı
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
3 EFQM Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
4 TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
5 TS-EN-ISO 27000 Bilgi Yönetimi Standardı
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
6 İş Güvenliği ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
7 SA:8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
8 Kalite kavramı ve genel tanımlar, kalitenin tarihsel gelişimi, kalite guruları
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
9 Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri (Proses Yaklaşımı, Sürekli iyileştirme (Kaizen)
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları -Arife Aktaş
10 Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri (Liderlik, Toplam Katılım)
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
11 Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri (Tedarikçiler ve İşbirliği, Müşteri Odaklılık)
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
12 Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
13 TKY Uygulama Adımları, Kalite(sizlik) Maliyeti
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
14 Toplam Verimli Bakım
  Ön Hazırlık: Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 0
2 Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek. 0
3 Restorasyon alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 0
4 Röleve ölçülerini alabilme proje haline getirebilmek. 0
5 Restitüsyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek. 0
6 Restorasyon projesinin nasıl yapıldığını öğrenme ve proje haline getirebilmek . 0
7 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-grafik-üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek. 0
9 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak . 0
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 109    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Standartlar ve kalite kontrolü ders notları - Arife Aktaş
Diğer Kaynaklar [1] KAVRAKOĞLU, İbrahim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalder Yayını, 1996. [2] Prof. Dr. Hasan Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi-Kurma, İlkeler, Uygulamalar,, Seçkin Yayıncılık, 2007 [3] ISHIKAWA, Kaoru, Yay. Haz.. Semih Ordaş,Nedret Yayla, Toplam Kalite Kontrol, 1993 [4] ŞİMŞEK, Muhittin ve Nursoy Mustafa Toplam Kalite Yönetimi, Hayat yayıncılık, 2002 [5] ŞALE, İsmail, Adım adım Toplam Kalite Uygulaması, 2001 [6] WEAVER, Charles, N. Çev.Tuncay Birkan, Toplam Kalite Yönetiminin Dört Aşaması, Sistem yayıncılık, 1997 [7] BOZKURT, Rıdvan, Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri (İstatistiksel Teknikler), MPM, 2003 [8] ŞALE, İsmail, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulamaları, Seçkin yayıncılık, 2004 [9] SARIKAYA, Nilgün, Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)