Ders Adı Mekatroniğin Temelleri
Ders Kodu MKT-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Hasan MAZLUM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mekatronik Öncesi Sistemler, Mekatronik nedir? Mekatronik/sistem kavramı ve örnekleri, Mekatroniğin temel bileşenleri, Mekatroniğin Kullanım alanları, Mekatronik olan/olmayan cihazlar, Mekatronik Sistem Elemanları Bir sistem modelleme ve simülasyon Uluslararası ölçü birimleri, Ölçü aletleri, Ölçme yöntemleri ve değerlendirme Fiziksel Büyüklükler: -Çevre, Alan ve Hacim hesapları -Konum-Hız-İvmeHesapları ve Grafikleri İş, Güç ve Enerji Hesaplamaları, Termodinamik ve Temel Isı Kanunları Mekatronik sensörlerin yapısı ve çeşitleri Anlalog algılayıcılar, Sayısal algılayıcılar, Algılayıcı verilerinin değerlendirilmesi Mekatronik aktüatörlerin yapısı ve çeşitleri Eyleyiciler: Elektriksel hareket sistemleri Eyleyiciler: Mekanik, hidrolik ve pnömatik hareket sistemleri Mekatronik Yazılımları, Yapay Zekanın Mekatronikte Kullanımı Kontrol sistemleri ve temel elemanları Mekatronik tasarım süreci
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mekatronik, başlıca bileşenleri ve içeriğinin örneklerle tanıtılarak, program hakkında temel oluşturacak birikimin kazandırılması
No Dersin Kazanımları  
1 Mekatronik ve Mekatronik sistem kavramlarını bilir.
2 Mekatroniğin yararlandığı bilimsel temelleri kavrar.
3 Mekatronik sistem tasarım süreçlerini bilir.
4 Mekatroniğin temel ve sektörel uygulama alanlarını takip eder.
5 Mekatronik tasarım felsefesini kullanır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mekatroniğin Kullanım alanları, Mekatronik olan/olmayan cihazlar, Mekatronik Sistem Elemanları
  Ön Hazırlık: Sisteme yüklenen sununun ilgili kısmı önceden okunup, konuyla ilgi bilgileri farklı kaynaklardan incelenir
2 Mekatroniğin Kullanım alanları, Mekatronik olan/olmayan cihazlar, Mekatronik Sistem Elemanları
3 Bir sistem modelleme ve simülasyon
4 Uluslararası ölçü birimleri, Ölçü aletleri, Ölçme yöntemleri ve değerlendirme
5 Fiziksel Büyüklükler: -Çevre, Alan ve Hacim hesapları -Konum-Hız-İvme Hesapları ve Grafikleri
6 İş, Güç ve Enerji Hesaplamaları, Termodinamik ve Temel Isı Kanunları
7 Mekatronik sensörlerin(algılayıcıların) yapısı ve çeşitleri
8 Anlalog algılayıcılar, Sayısal algılayıcılar, Algılayıcı verilerinin değerlendirilmesi
9 Mekatronik aktüatörlerin(eyleyiciler) yapısı ve çeşitleri
10 Eyleyiciler: Elektriksel hareket sistemleri
11 Eyleyiciler: Mekanik, hidrolik ve pnömatik hareket sistemleri
12 Mekatronik Yazılımları, Yapay Zekanın Mekatronikte Kullanımı
13 Kontrol sistemleri ve temel elemanları
14 Mekatronik tasarım süreci
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 5
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 5
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 5
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 2
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 2
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mekatroniğe Giriş Ders Notları, Prof.Dr.Durmuş KARAYEL, 2005, Sakarya Üniversitesi Mechatronics, Sabri ÇETİNKUNT, 2006, John Wıley & Sons,INC. Press, ABD
Diğer Kaynaklar Mekatroniğe Giriş Ders Notları, Prof.Dr.Durmuş KARAYEL, 2005, Sakarya Üniversitesi Mechatronics, Sabri ÇETİNKUNT, 2006, John Wıley & Sons,INC. Press, ABD
Materyal
Dökümanlar Mekatroniğe Giriş Ders Notları, Prof.Dr.Durmuş KARAYEL, 2005, Sakarya Üniversitesi Mechatronics, Sabri ÇETİNKUNT, 2006, John Wıley & Sons,INC. Press, ABD
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri