Ders Adı Makine Elemanları
Ders Kodu MKT-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAVAK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Makine elemanlarına giriş ve temel kavramlar Makine elemanlarında kuvvet analizi ve gerilmeler Sökülemeyen bağlantı elemanları (perçinler, sıcak geçmeli birleştirmeler) Sökülemeyen bağlantı elemanları (lehim, kaynak) Sökülebilir bağlantı elemanları (Kamalar) Sökülebilir bağlantı elemanları (vidalar) Sökülebilir bağlantı elemanları (civatalar) Güç ve kuvvet aktarma organları (Akslar) Güç ve kuvvet aktarma organları (Miller) İş biriktirme elemanları (yaylar) Aktarma organlarının montajı (Kavramalar, Dişli çarklar mekanizmaları) Aktarma organlarının montajı (Kavramalar, Dişli çarklar mekanizmaları) Uzak mesafelere güç iletmek (Kayış-kasnak mekanizmaları) Uzak mesafelere güç iletmek (Zincir dişliler)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye temel bağlantı elemanları ve geniş bir çerçevede makine elemanlarının tanıtımı yapılarak, bağlantı elemanları, güç ve hareket aktarma organları, lineer olmayan hareket iletme mekanizmaları, yataklamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır
No Dersin Kazanımları  
1 1. Makine elemanlarında başlıca gerilmeler ve şekil değiştirmeler hakkında bilgi sahibi olmak
2 2. Makine aksamına uygun bağlantı elemanını seçebilmek
3 3. Makine tasarımında güç ve hareket iletme organlarını kullanabilmek
4 4. Taşıma elemanları kullanım alanları ve mukavemet hesapları hakkında bilgi sahibi olmak
5 5. Enerji biriktirme elemanları hakkında bilgi sahibi olmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Makine elemanlarına giriş ve temel kavramlar
2 Makine elemanlarında kuvvet analizi ve gerilmeler
3 Sökülemeyen bağlantı elemanları (perçinler, sıcak geçmeli birleştirmeler)
4 Sökülemeyen bağlantı elemanları (lehim, kaynak)
5 Sökülebilir bağlantı elemanları (Kamalar)
6 Sökülebilir bağlantı elemanları (vidalar)
7 Sökülebilir bağlantı elemanları (civatalar)
8 Güç ve kuvvet aktarma organları (Akslar)
9 Güç ve kuvvet aktarma organları (Miller)
10 İş biriktirme elemanları (yaylar)
11 Aktarma organlarının montajı (Kavramalar, Dişli çarklar mekanizmaları)
12 Aktarma organlarının montajı (Kavramalar, Dişli çarklar mekanizmaları)
13 Uzak mesafelere güç iletmek (Kayış-kasnak mekanizmaları)
14 Uzak mesafelere güç iletmek (Zincir dişliler)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 2
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 2
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 4
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 2
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 5
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 3
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 3 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 7 1 7
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 135    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu makine elemanları-prof. dr. cahit kurbanoğlu makine elemanları-prof. dr. mustafa akkurt
Diğer Kaynaklar makine elemanları çözümlü problemler-prof. dr. mustafa akkurt
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri