Ders Adı Malzeme Teknolojisi
Ders Kodu MKT-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAVAK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Teknik alanda kullanılan malzemeler: Metalik, Seramik Malzemeler Teknik alanda kullanılan malzemeler: Polimer, Kompozit Malzemeler Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, Atomlar ve moleküller arası bağlar, Birim kafes çeşitleri Malzemenin mekanik deneyleri, Sertlik ölçme metotları Çekme deneyi ve deney sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi Çekme deneyi ve deney sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi Darbe deneyi ve Yorulma deneyi Tahribatsız muayene yöntemleri: Ultrasonik muayene yöntemi, Penetran sıvı yöntemi Tahribatsız muayene yöntemleri: X ışını ile muayene yöntemi, Manyetik muayene yöntemi Denge diyagramları- Demir-karbon denge diyagramı Malzemelere uygulanan ısıl işlemler-Yumuşatma tavı, Normalizasyon tavı, Küreselleştirme tavı Malzemelere uygulanan ısıl işlemler-Gerilme giderme tavı, Suverme ve Martenzitik yapı sertleştirmesi Yüzey sertleştirme yöntemleri-Nitrürleme ile, Alevle, Endüksiyonla Yüzey Sertleştirme Metal dışı malzemeler-Bakır, Titanyum, Alüminyum, Magnezyum ve alaşımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste; malzeme seçimi, ve muayenesini yapabilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
1 1. Malzemeleri sınıflandırabilme,
2 2. Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
3 3. Demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilme
4 4. Demir ile karbonun yaptığı alaşımları tayin edebilme
5 5. Denge diyagramı üzerinde çelik ve dökme demir bölgelerini açıklayabilme
6 6. Denge Diyagramları
7 7. Demir-Karbon Denge Diyagramı
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Teknik alanda kullanılan malzemeler - Metalik malzemeler - Seramik malzemeler - Polimer malzemeler - Kompozit malzemeler
2 - Polimer malzemeler - Kompozit malzemeler
3 Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar, Birim kafes çeşitleri
4 Malzemenin mekanik deneyleri, Sertlik ölçme metotları
5 Çekme deneyi ve deney sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi
6 Çekme deneyi ve deney sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi
7 Darbe Deneyi ve Yorulma deneyi
8 Tahribatsız muayene yöntemleri- Ultrasonik muayene yöntemi, Penetran sıvı yöntemi
9 Tahribatsız muayene yöntemleri-X ışını ile muayene yöntemi, Manyetik muayene yöntemi
10 Denge diyagramları- Demir-karbon denge diyagramı
11 Malzemelere uygulanan ısıl işlemler-Yumuşatma tavı, Normalizasyon tavı, Küreselleştirme tavı
12 Malzemelere uygulanan ısıl işlemler-Gerilme giderme tavı, Su verme sertleştirmesi, Martenzitik yapı sertleştirmesi
13 Yüzey sertleştirme yöntemleri-Nitrürleme ile yüzey sertleştirme, Alevle yüzey sertleştirme, Endüksiyonla Sertleştirme
14 Metal dışı malzemeler-Bakır, Titanyum, Alüminyum, Magnezyum ve alaşımları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 4
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 2
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 4
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 2
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 5
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 2
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 2
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 4
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 3 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Malzeme Bilgisi-İTÜ-Prof. Dr. Ahmet ARAN Malzeme Teknolojisi I - Lisans Yayıncılık Teknik Elemanlar için Malzeme Bilgisi-Dr. Öğr. Üyesi Hatice Varol ÖZKAVAK- Nobel Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Malzeme Bilgisi-İTÜ-Prof. Dr. Ahmet ARAN Malzeme Teknolojisi I - Lisans Yayıncılık Teknik Elemanlar için Malzeme Bilgisi-Dr. Öğr. Üyesi Hatice Varol ÖZKAVAK- Nobel Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar Malzeme Bilgisi-İTÜ-Prof. Dr. Ahmet ARAN Malzeme Teknolojisi I - Lisans Yayıncılık Teknik Elemanlar için Malzeme Bilgisi-Dr. Öğr. Üyesi Hatice Varol ÖZKAVAK- Nobel Yayıncılık
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Malzeme Bilgisi ve Muayenesi(derya Kitapevi) malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Nobel Yayın evi)
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri