Ders Adı Ölçme Tekniği
Ders Kodu MKT-3104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hatice ASIL UĞURLU
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ölçme temel ilkeleri, ölçme hataları, AC ve DC sistemlerde akim, gerilim, frekans vb. temel elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ve ilgili ölçü aletlerin temel yapı ve devre bağlantı şekilleri. Osilaskop nedir ve kullanımı, Kumpas ve Mikrometre Bilgisi ve kullanımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hataları, ölçme aletlerinin yapısı ve çalışma ilkesinin tanıtılması, elektrik ve elektronik ölçülebilen büyüklüklerin kavranabilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Ölçmenin temel ilkelerini ve Ölçme hatalarını bilir ve açıklar.
2 Temel elektriksel büyüklükleri ölçü aleti (multimetre) kullanarak ölçebilir.
3 Osilaskopu doğru kullanarak ölçmeleri yapıp hesaplayabilir.
4 Kumpas ve mikrometre kullanarak ölçüm yapabilir.
5 AC ve DC akım, gerilim özelliklerini bilir ve ayırt eder.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ölçmenin tanımı, çeşitleri ve önemi, temel birimler
2 Ölçme hataları; hataların sınıflandırması
3 Ölçme hataları; Uygulama Gruplarının Oluşturulması
4 DC Ölçmeleri; voltmetre, ampermetre, Devre Uygulamaları
5 DC Ölçmeleri; voltmetre, ampermetre, Devre Uygulamaları
6 DC Ölçmeleri; voltmetre, ampermetre, Devre Uygulamaları
7 DC Ölçmeleri; voltmetre, ampermetre, Devre Uygulamaları
8 Osiloskop ve Ölçmeler
9 Osiloskop ve Ölçmeler
10 AC Ölçmeleri; Sinusoidal işaretler, işaretlerin ölçülebilir değerleri
11 AC Ölçmeleri; Akim ve gerilim değerlerinin ölçülmesi
12 AC Ölçmeleri; Akim ve gerilim değerlerinin ölçülmesi
13 Kumpas ve Mikrometre Kullanım Bilgisi ve Uygulaması
14 Kumpas ve Mikrometre Kullanım Bilgisi ve Uygulaması, Telafi Uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 3
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 5
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 2
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 3
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 2
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 4 15
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 8 25
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 8 2 16
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Notu, Uygulama Föyü
Diğer Kaynaklar Ders Notu, Uygulama Föyü
Materyal
Dökümanlar Ders Notu, Uygulama Föyü
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri