Ders Adı Alternatif Akım Devre Analizi
Ders Kodu MKT-3106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hatice ASIL UĞURLU
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Alternatif akım devreleriyle ilgili temel kavramlar ve teoriler. AC devre denklemlerini oluşturma ve çözme. Alternatif akım, alternative gerilim, faz ve faz farkı, Anlık-ortalama-etkin değerler, Ac devrelerde güç. Seri RL-RC-RLC devreleri, paralel RL-RC-RLC devreleri, Empedans, rezonans, fazör diyagramları, ac kaynaklar. Alternatif akım altında bobin ve kondansatörün karakterleri, Sinüsoidal alternatif akım ve fazörleri. AC analiz metodları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Alternatif akım devreleri ile ilgili teorem ve kavramları kavrayabilme, gerekli hesaplamalarını yapabilme.
No Dersin Kazanımları  
1 Alternatif akım ile ilgili hesaplamaları yapabilir.
2 A.A. büyüklüklerini vektörel ifade eder, kompleks sayıları devre çözümünde kullanır.
3 Alternatif akımda devre çözümleri yapabilir.
4 Alternatif akım da rezonans devre çözümleri yapabilir.
5 Alternatif akım devrelerinde güç ve enerji hesabı yapabilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Karmaşık sayılar, karmaşık sayılarda dört işlem, noktasal form ve kutupsal form
2 Karmaşık sayılar, karmaşık sayılarda dört işlem, noktasal form ve kutupsal form
3 Maksimum değer, ortalama değer, ani değer, efektif değer, tepeden tepeye değer, frekans, dalga boyu, açısal hız, faz açısı ve faz farkı
4 Ac devrelerde direnç
5 AC Devrelerde Kondansatör ve RC Devreler
6 AC Devrelerde Bobin ve RL Devreler
7 AC Devrelerde RLC Devreler
8 AC devre analiz Teorem ve yöntemleri, Süperpozisyon Teoremi
9 AC devre analiz Teorem ve yöntemleri, Çevre Akımları Yöntemi
10 AC devre analiz Teorem ve yöntemleri, Thevenin ve Norton Teoremleri
11 AC devre analiz Teorem ve yöntemleri
12 Seri ve paralel devrelerde rezonans.
13 Omik direnç,bobin,kondansatör üzerinde güç ve enerji.
14 Güç katsayısının düzeltilmesi ve güç üçgeni.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 2
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 5
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 1
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 1
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Alternatif Akım Devreleri ,Murat CEYLAN Alternatif Akım Devre Analizi, Hasan Selçuk SELEK Alternatif Akım Devreleri & Problem Çözümleri , Mustafa YAĞIMLI ve Feyzi AKAR
Diğer Kaynaklar Alternatif Akım Devreleri ,Murat CEYLAN Alternatif Akım Devre Analizi, Hasan Selçuk SELEK Alternatif Akım Devreleri & Problem Çözümleri , Mustafa YAĞIMLI ve Feyzi AKAR
Materyal
Dökümanlar Alternatif Akım Devreleri ,Murat CEYLAN Alternatif Akım Devre Analizi, Hasan Selçuk SELEK Alternatif Akım Devreleri & Problem Çözümleri , Mustafa YAĞIMLI ve Feyzi AKAR
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri