Ders Adı Bilgisayarda Programlama
Ders Kodu MKT-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Gamze YAKUT
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, Python Programlama dili geliştirme ortamı, Python programlama dili ile program geliştirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Algoritma ve programlama temel kavramları ve mantığı verilerek, yapısal programlama dili Python program geliştirme ortamını kullanma becerisine ve program geliştirme bilgisine temel seviyede sahip olmak
No Dersin Kazanımları  
1 Algoritma ve programlama mantığını tanımlar.
2 Bir problemin akış diyagramını oluşturur.
3 Python programlama dilinin temel kavramları ile program oluşturur.
4 Python programlama dilinde listeleri ve altprogram yapısını kullanır.
5 Python programlama dilinde uygulamalar gerçekleştirir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilgisayar kavramı ve programlamaya giriş
2 Algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları
3 Algoritma akış diyagramları örnekleri
4 Python Programlama dili genel özellikleri, görsel arayüz kullanımı, menüler ve kısayollar
5 Python dilinin yapısı, değişken tanımlama, atama işlemleri, operatörler, veri tipleri
6 Python Programlama dilinde kullanılan giriş-çıkış ve temel ekran komutları
7 Değişken tanımlama, atama işlemleri, giriş-çıkış komutları örnek uygulamaları
8 Python Programlama dilinde kullanılan karar (if ve çoklu if) komutlarıUygulamalar
9 Python Programlama dilinde kullanılan sayaçlı döngü komut
10 Koşullu döngü komutları ve döngü çıkış komutları
11 Python programlama dilinde kullanılan temel kütüphane fonksiyonları, veri türü değiştirme komutları
12 Programlama dillerinde dizi yapısı, tek boyutlu diziler
13 Programlama dillerinde alt program yapısı, fonksiyonlar
14 Örnek uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 4
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 5
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 4
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 5
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 4
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 5
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 5
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 1
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 1
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 1 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Herkes İçin Python - Bülent Çobanoğlu - PUSULA YAYINCILIK VE İLETİŞİM Python - Mustafa Başer - Dikeyeksen Yayın Dağıtım
Diğer Kaynaklar Herkes İçin Python - Bülent Çobanoğlu - PUSULA YAYINCILIK VE İLETİŞİM Python - Mustafa Başer - Dikeyeksen Yayın Dağıtım
Materyal
Dökümanlar Herkes İçin Python - Bülent Çobanoğlu - PUSULA YAYINCILIK VE İLETİŞİM Python - Mustafa Başer - Dikeyeksen Yayın Dağıtım
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri