Ders Adı Kalite Güvence ve Standartları
Ders Kodu MKT-3110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Hatice ASIL UĞURLU
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kalite yönetim sistemi temel kavramlar ve tanımlar, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Toplam kalite yönetimi temel ilkeleri, Kaynak yönetimi sistemi, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Kalite yönetim sisteminde dokümantasyon ve raporlama, Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Girişimcilik, Girişimcilikle karıştırılan kavramlar, Girişimcinin özellikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Kalite ve standartların bazı temel kavramlarını anlatmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Standardizasyonla ilgili temel bilgileri tanımlayabilir.
2 Kalite ve kalite kavramları ile ilgili bilgileri bilir
3 Kalite Güvencenin önemini bilir ve içeriğini anlar.
4 Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütür ve İş organizasyonunu yapar.
5 Girişimci ve girişimcilik kavramlarını bilir.
6 Çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kalite Kavramı
2 Standart ve standardizasyon
3 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi
4 Yönetim kalitesi ve standartları
5 Çevre standartları, Çevre Koruma, Çevre Bilinci
6 Toplam kalite yönetimi temel ilkeleri
7 Kaynak yönetimi sistemi
8 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetimi
9 Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi
10 Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli
11 Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol
12 Kontrol Diyagramları, Mesleki standartlar
13 Girişimci ve girişimcilik kavramları, Girişimciliğin ortaya çıkışı, Girişimcinin özellikleri
14 Girişimci ve girişimcilik kavramları, Girişimciliğin ortaya çıkışı, Girişimcinin özellikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 5
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 5
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 5
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 1
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 1
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 1
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 25
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 1 25
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 4 4
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 61    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1-İ ÇAĞLAR, S KILIÇ, Kalite Güvence Standartları , Nobel yayın 2011 2- Girişimcilik ders notları
Diğer Kaynaklar 1-İ ÇAĞLAR, S KILIÇ, Kalite Güvence Standartları , Nobel yayın 2011 2- Girişimcilik ders notları
Materyal
Dökümanlar 1-İ ÇAĞLAR, S KILIÇ, Kalite Güvence Standartları , Nobel yayın 2011 2- Girişimcilik ders notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri