Ders Adı Pano Tasarımı ve Montajı
Ders Kodu MKT-3112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Özdemir DENİZ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Pano Tasarımı ve Montajı hakkında temel, güncel ve uygulamalı bilgiler, Pano çeşitleri ve bunların imalat yöntemleri, Pano Malzeme Tespit Elemanları ve Montajı, Manyetik Anahtarlama Elemanları ve Montajı, Butonlar ve Ölçü Aletlerinin Çalışma Sistemleri ve Montajı, Kompanzasyon Cihazları ve Montajı, Montajda kullanılan bara ve kablo çeşitleri ve montaj teknikleri, Pano bağlantılarını etiketleme yöntemleri, Pano elemanlarını sağlamlık testleri ve arıza giderme-1, Pano elemanlarını sağlamlık testleri ve arıza giderme-2, Kontaktör ile yol verme ve mühürleme devresi uygulaması, Zaman rölesi ile gecikmeli çalışma ve durdurma uygulaması, Asenkron motorlara yıldız-üçgen yol verme devresi uygulaması, Panoların şebeke elektriğine bağlanması ve duvara montajı uygulaması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Malzemelerin, projeye ve standartlara uygun bir şekilde seçilmesi ve panoya montajının yapılması, cihazlar arası kablo ve bara bağlantılarının hatasız ve standartlara uygun bir şekilde yapılması, panoların her türlü testlerinin yapılması ve yerine montajı yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır
No Dersin Kazanımları  
1 Türk Standartları ve Kuvvetli Akım Yönetmeliğine göre panoyu montaja hazırlayabilecektir.
2 İç Tesisat Yönetmeliğine ve şartnamelere göre kumanda ve güç devresini kurabilecektir
3 Bağlantı şemasına göre pano malzeme tespit elemanlarının montajını yapabilecektir.
4 Montaj şemasına göre kontaktör, röle ve koruma elemanlarının montajını yapabilecektir.
5 Bağlantı şemasına göre cihazlar arası kablo ve bara montajı yapabilecektir
6 Cihaz ayarlarını, izolasyonu ve çalışma testlerini yapabilecektir.
7 İş güvenliğine dikkat ederek grup çalışması ile panonun duvara montajını ve çalışmasını sağlayacaktır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Pano Tasarımı ve Montajı hakkında temel, güncel ve uygulamalı bilgiler.
2 Pano çeşitleri ve imalat yöntemleri.
3 Pano Malzeme Tespit Elemanları ve Montajı
4 Manyetik Anahtarlama Elemanları ve Montajı
5 Butonlar ve Ölçü Aletlerinin Çalışma Sistemleri ve Montajı
6 Kompanzasyon Cihazları ve Montajı
7 Montajda kullanılan bara ve kablo çeşitleri ve montaj teknikleri.
8 Pano bağlantılarını etiketleme yöntemleri
9 Pano elemanlarını sağlamlık testleri ve arıza giderme-1.
10 Pano elemanlarını sağlamlık testleri ve arıza giderme-2.
11 Kontaktör ile yol verme ve mühürleme devresi uygulaması
12 Zaman rölesi ile gecikmeli çalışma ve durdurma uygulaması
13 Asenkron motorlara yıldız-üçgen yol verme devresi uygulaması
14 Panoların şebeke elektriğine bağlanması ve duvara montajı uygulaması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 4
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 2
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 5
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 5
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 2
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 30
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 4 1 4
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 66    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1- Pano Tasarım ve Montajı-55 uygulama temri. Mustafa Aydın
Diğer Kaynaklar 1- Pano Tasarım ve Montajı-55 uygulama temri. Mustafa Aydın
Materyal
Dökümanlar 1- Pano Tasarım ve Montajı-55 uygulama temri. Mustafa Aydın
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri