Ders Adı Teknik Resim
Ders Kodu MKT-3115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin Özkavak
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersin yürütülme ilkeleri, teknik resim dersinin önemi Çizim araç ve gereçlerinin kullanımı, standart yazı çalışması ve çizgi örnekleri Pergel ve gönye kullanarak geometrik çizimler-Çember içine çokgen çizimi Pergel ve gönye kullanarak geometrik çizimler-İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek Temel (ön, üst, sağ) planlar, izdüşüm yöntemleri ve yardımcı görünüşler Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak 3 görünüşten izometrik perspektif çizme 3 görünüşten izometrik perspektif çizme 3 görünüşten izometrik perspektif çizme Standart makine elemanları (civata, kama, pim, perno) çizimleri Standart makine elemanları (civata, kama, pim, perno) çizimleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı imalat parçalarını amaca uygun olarak tasarlanmasını sağlayan çizgilerden oluşan bir konuşma dilidir. Günümüzde Tasarımcının gelişen teknolojiye paralel olarak ortaya çıkan sorunları(teknik-imalat büroları arasındaki sorunları) teknik resim bilgisinin gelişmesi ile aşılmasını sağlar.
No Dersin Kazanımları  
1 Teknik yazı yazmak, antetli teknik resim kağıdını tanımlayabilmek
2 Çizgi çeşitlerini ve yay çizimlerini yapmak. Yaylar ile üçgen, elips, beşgen, sekizgen gibi geometrik çizimleri yapmak
3 Perspektif ve izdüşümü kavramak
4 Üç görünüş ve perspektif çizimler yapmak
5 Perspektifte ölçülendirme yapmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin yürütülme ilkeleri, teknik resim dersinin önemi
2 Çizim araç ve gereçlerinin kullanımı, standart yazı çalışması ve çizgi örnekleri
3 Pergel ve gönye kullanarak geometrik çizimler-Çember içine çokgen çizimi
4 Pergel ve gönye kullanarak geometrik çizimler-İki daireye içten ve dıştan teğetler çizmek
5 Temel (ön, üst, sağ) planlar, izdüşüm yöntemleri ve yardımcı görünüşler
6 Ölçülendirme, ölçü çizgisi, ölçü rakamları, sembollerin anlamı ve toleranslar
7 Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak
8 Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak
9 Perspektif resim örneklerinden 3 görünüş çıkartmak
10 3 görünüşten izometrik perspektif çizme
11 3 görünüşten izometrik perspektif çizme
12 3 görünüşten izometrik perspektif çizme
13 Standart makine elemanları (civata, kama, pim, perno) çizimleri
14 Standart makine elemanları (civata, kama, pim, perno) çizimleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 4
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 2
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 4
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 2
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 5
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 2
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu teknik resim
Diğer Kaynaklar teknik resim
Materyal
Dökümanlar teknik resim
Ödevler 12 teknik resim
Sınavlar 1
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri