Ders Adı Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı/Çizimi
Ders Kodu MKT-3156
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Hasan MAZLUM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Tercih edilen Paket programı yardımıyla örnek analog ve sayısal devrelerin oluşturulup (çizilip), çalıştırılması (simülasyon), analizlerinin (test ve ölçüm ) yapılması, maliyet analizinin oluşturulması, devrenin yazıcı veya çizici yardımıyla bastırılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Elektrik/ Elektronik devre tasarımı ile ilgili program paketlerinin genel yapısını kavrayabilme, Program paketini aktif ve etkin bir şekilde kullanarak cizim ve tasarım yapabilme; Paket program kullanarak devre analizi yapabilme ve test etme becerisinin kazandırılması 9) Sembolleri tanır ve çalışma alanına taşır 10) Bir elektronik devre tasarım paket programını tanır ve işlevlerini bilir
No Dersin Kazanımları  
1 Paket programının (Elektronik devre çizim programının) menülerini ve ayarlarını kavrar.
2 Paket programı kullanarak devreyi çizer ve ölçüm araçlarını kullanarak devrenin alanizini yapar.
3 Devrenin sanal testini yapar.
4 Baskı devre hazırlama yöntemlerini tanımlar ve baskı devresini tasarlar.
5 Paket programda bulunmayan araçlar için kütüphane oluşturur.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş
2 Uygulama Programının Tanıtımı
3 Devre Tasarımının Unsurları; çizim ve araç çubukları
4 Devre Tasarımının Unsurları; malzeme ve test-ölçum araç çubukları
5 Ölçü Aletlerinin Kullanımı (Analog / Sayısal)
6 Analog Devre Oluşturmak
7 Analog Devre Oluşturmak
8 Sayısal Devre Oluşturmak
9 Sayısal Devre Oluşturmak / Ara Sınav
10 Simülasyon ve Analiz
11 Blok (Makro) Oluşturmak
12 Baskı devre çıkartma
13 Analog/Sayısal tümleşik uygulamalar
14 Analog/Sayısal tümleşik uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 5
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 5
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 2
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 1
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu [1] Hakan Atabek, "Bilgisayar Destekli Tasarım", Ders Notu, Adapazarı Meslek Yüksekokulu, Sakarya, 2005
Diğer Kaynaklar [2] Interactive Image Technologies MultiSIM2001, User Guide, 2000 [3] Interactive Image Technologies MultiSIM 7, User Guide, 2003 [4] MultiSIM7 Education Demo Programı Help Mönüleri [5] Altınbaşak O., Taşbaşı A., Electronics Workbench, İstanbul, 1996 [6] Yarcı K., Öztürk O., Aydınyüz M.E., Bilgisayar Uygulamaları, Yüce Yayınları, Ağustos 2000 [7] Taşbaşı A., Workbench5.1 & multiSIM2001, Altaş Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2003 [8] A. Taşbaşı, Bilg. Elektronik Devre Şeması ve Baskı Devre Çizimi, İstanbul (1994)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri