Ders Adı Mesleki İngilizce
Ders Kodu MKT-3158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Koray ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel yabancı dil bilgisi kuralları, Genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Temel teknik terimler, Teknik sözlük, Teknik alet ve cihazlar için katalogların incelenmesi, Mesleki yabancı dilde mekatronikle ilgili metinler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Programın temel kavramlarını içerecek şekilde mesleki yabancı dil becerilerinin arttırılmasının sağlanmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Mesleki teknik terimleri bilir
2 Yabancı dilde yazılmış mesleki kavramları açıklar
3 Web tabanlı tercüme programlarını kullanabilir
4 Mesleğiyle ilgili İngilizce işitsel/görsel kaynaklardan yararlanabilir
5 Basit mesleki konularda kendini yazılı/sözlü olarak ifade edebilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel Yabancı Dil Bilgisi Kuralları
2 Temel Yabancı Dil Bilgisi Kuralları
3 Temel Yabancı Dil Bilgisi Kuralları
4 Temel teknik terimler, teknik sözlük
5 Temel teknik terimler, teknik sözlük
6 Temel teknik terimler, teknik sözlük
7 Web tabanlı çeviri programlarının incelenmesi
8 Web tabanlı çeviri programlarının incelenmesi
9 Mesleki yabancı dilde mekatronikle ilgili metinler
10 Mesleki yabancı dilde mekatronikle ilgili metinler
11 Mesleki yabancı dilde mekatronikle ilgili metinler
12 Teknik alet ve cihazlar için katalogların incelenmesi
13 Teknik alet ve cihazlar için katalogların incelenmesi
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 2
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 4
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 1
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 1
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 2
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mekatronik programı alanına giren cihazların servis, bakım, onarım vb kitapçıkları, İNGİLİZCE SERVİS DOKÜMANLARI(523EO0200) Megep Döküman, Edis, P., “Teknik İngilizce”, İTÜ Vakfı Yayınları, 2018
Diğer Kaynaklar Mekatronik programı alanına giren cihazların servis, bakım, onarım vb kitapçıkları, İNGİLİZCE SERVİS DOKÜMANLARI(523EO0200) Megep Döküman, Edis, P., “Teknik İngilizce”, İTÜ Vakfı Yayınları, 2018
Materyal
Dökümanlar Mekatronik programı alanına giren cihazların servis, bakım, onarım vb kitapçıkları, İNGİLİZCE SERVİS DOKÜMANLARI(523EO0200) Megep Döküman, Edis, P., “Teknik İngilizce”, İTÜ Vakfı Yayınları, 2018
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Mekatronik programı alanına giren cihazların servis, bakım, onarım vb kitapçıkları, İNGİLİZCE SERVİS DOKÜMANLARI(523EO0200) Megep Döküman, Edis, P., “Teknik İngilizce”, İTÜ Vakfı Yayınları, 2018
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri