Ders Adı Kontrol Sistemleri
Ders Kodu MKT-3201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Muzaffer EYLENCE
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1 Otomatik kontrol sistemlerinin tanıtımı 2 Otomatik kontrol ile ilgili örnek uygulamalar. 3 Kontrol Devrelerine Geri Besleme Etkisi 4 Transfer fonksiyonun tanımı ve basit sistem elemanlarının transfer fonksiyonları. 5 Blok Şemaların Tanıtılması ve Temel işlemlerin yapılması 6 Blok şemaların indirgenmesi. 7 İşaret akış diyagramları 8 İşaret akış diyagramları için genel kazanç formülü 9 Kapalı çevrim denetim sistemi 10 Basit sistem elemanları, Mekaniksel sistem elemanları 11 PID Denetim Sistemi 12 PID Denetimin mikroişlemciler ile uygulanması 13 Sistemlerin geçici durum davranışı 14 Otomatik kontrol türleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrenciler kontrol sistemlerinin temel prensipleri ve işleyişleri hakkında temel bilgiler edinmektedir. Öğrenciler sistemin transfer fonksiyonunu yazabilmekte ve sensörlerden gelen geri bildirim mekanizmalarını uygulayabilmektedir. PID kontrolör tasarlayabilen ve PID katsayılarını ve hata oranlarını tespit eder.
No Dersin Kazanımları  
1 Açık ve kapalı kontrol sistemlerini bilir
2 Geri beslemeli blok diyagramlarını tanır ve sadeleştirir
3 Kontrol sistemlerinin transfer fonksiyonu çıkarır
4 İşaret akış diyagramını oluşturur
5 PID kontrolör tasarımı yapar ve PID katsayılarını tespit eder
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Otomatik kontrol sistemlerinin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
2 Otomatik kontrol ile ilgili örnek uygulamalar.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
3 Kontrol Devrelerine Geri Besleme Etkisi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
4 Transfer fonksiyonun tanımı ve basit sistem elemanlarının transfer fonksiyonları.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
5 Blok Şemaların Tanıtılması ve Temel işlemlerin yapılması
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
6 Blok şemaların indirgenmesi.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
7 İşaret akış diyagramları
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
8 İşaret akış diyagramları için genel kazanç formülü
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
9 Kapalı çevrim denetim sistemi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
10 Basit sistem elemanları, Mekaniksel sistem elemanları
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
11 PID Denetim Sistemi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
12 PID Denetimin mikroişlemciler ile uygulanması
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
13 Sistemlerin geçici durum davranışı
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
14 Otomatik kontrol türleri
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili akademik kaynakların taranıp öğrenciler için uygun bir biçimde tekrardan derlenip ders notlarının hazırlanması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 5
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 5
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 5
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 30
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Seçkin Yayınevi - Prof. Dr. Muammer GÖKBULUT - Otomatik Kontrol Sistemleri Seçkin Yayınevi - Mehmet Önder Efe - Otomatik Kontrol Sistemleri Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri - MEGEP - Kontrol Sistemleri
Diğer Kaynaklar Seçkin Yayınevi - Prof. Dr. Muammer GÖKBULUT - Otomatik Kontrol Sistemleri Seçkin Yayınevi - Mehmet Önder Efe - Otomatik Kontrol Sistemleri Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri - MEGEP - Kontrol Sistemleri
Materyal
Dökümanlar Seçkin Yayınevi - Prof. Dr. Muammer GÖKBULUT - Otomatik Kontrol Sistemleri Seçkin Yayınevi - Mehmet Önder Efe - Otomatik Kontrol Sistemleri Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri - MEGEP - Kontrol Sistemleri
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri