Ders Adı Programlanabilir Denetleyiciler
Ders Kodu MKT-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Gamze YAKUT
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kumanda sistemlerinin yapısı, haberleşme dünyası için standartlar, otomasyonel sistemlere genel bakış, sıralı kontrol, hareket kontrolü, süreç denetimi, veri yönetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tasarımsal pencereden otomasyon dünyasına girebilmenin yolunu öğrenip ,temel durumlara ait otomasyonel çözüm üretebilecek konuma gelmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Programlanabilen mantık denetleyicilerin yapısı, parçaları ve işlevlerini tanımlar.
2 PLC’nin çalışma prensibi ve PLC’nin programlama yöntemlerini açıklar.
3 Lojik işlem başlatma komutları, temel lojik işlem komutları, işlem sonu komutları ve çıkışa atama komutları ile işlevlerini tanımlar.
4 Merdiven diyagram ile programlama tekniğini uygular.
5 PLC programlamada zamanlayıcı ve sayıcı komutlarını uygular.
6 PLC uygulamaları gerçekleştirir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 PLC’nin temel teknolojisi.
2 PLC üniteleri ve PLC arayüz programı.
3 Giriş kontakları, çıkış rölesi, M hafıza alanları, SET komutu, RESET komutu.
4 Ladder diyagramı ile program yazmak.
5 Pozitif kenar tetikleme, negatif kenar tetikleme, NOT komutu, zamanlayıcılar.
6 Ladder diyagramı ile program yazmak.
7 Sayıcılar (Sayıcılar).
8 Ladder diyagramı ile program yazmak.
9 Matematik fonksiyon komutları.
10 Ladder diyagramı ile program yazmak.
11 Kıyaslama kontakları.
12 PLC ile motor kontrol devreleri
13 PLC uygulamaları.
14 PLC uygulamaları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 4
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 5
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 4
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 5
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 5
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 1
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 1
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 1
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu [1] Kerem Çetinkaya, PLC (NAIS-PANASONIC) Kullanım ve Programlama ,Özdishan A.Ş. 2003 [2] A.J. Crispin “Programmable logic Controller and their applications”, third edition, Prentice Hall, 1995. [3] S.Kurtulan . , “PLC ile Endüstriyel Otomasyon”, ITU yayınları,2003 [4] Automating Manufacturing Systems with PLCs 2002 Hugh Jack
Diğer Kaynaklar [1] Kerem Çetinkaya, PLC (NAIS-PANASONIC) Kullanım ve Programlama ,Özdishan A.Ş. 2003 [2] A.J. Crispin “Programmable logic Controller and their applications”, third edition, Prentice Hall, 1995. [3] S.Kurtulan . , “PLC ile Endüstriyel Otomasyon”, ITU yayınları,2003 [4] Automating Manufacturing Systems with PLCs 2002 Hugh Jack
Materyal
Dökümanlar [1] Kerem Çetinkaya, PLC (NAIS-PANASONIC) Kullanım ve Programlama ,Özdishan A.Ş. 2003 [2] A.J. Crispin “Programmable logic Controller and their applications”, third edition, Prentice Hall, 1995. [3] S.Kurtulan . , “PLC ile Endüstriyel Otomasyon”, ITU yayınları,2003 [4] Automating Manufacturing Systems with PLCs 2002 Hugh Jack
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri