Ders Adı Bilgisayar Destekli Çizim
Ders Kodu MKT-3207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAVAK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Programa Giriş ve Temel Parametreler Katmanlar ve Çizgiler 2B Geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi 2B Çizim ve şekillerin biçimlendirilmesi 2B Ölçme ve Tolerans Ploter ve Printer Kullanımı – Çıktı Almak Perspektif resim görünüş çıkarma Perspektif resim görünüş çıkarma İzometrik çizim ve şekillerin biçimlendirilmesi İzometrik çizim ve şekillerin biçimlendirilmesi İzometrik çizim ölçülendirme Taslak model çizimlerinin oluşturulması Resimlerin imalata hazır hale getirilmesi Diğer yazılım ve sistemlere aktarma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste bilgisayar destekli tasarım esaslarının uygulanması ve tüm teknik resim ilkelerine bağlı kalarak 2 ve 3 boyutlu olarak diğer yazılım ve sistemler üretilmek üzere aktarılacak yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 temel çizgi kuralları ve çizim programı hakkında bilgi sahibi olmak
2 geometrik şekillerin oluşturulmasını yapabilme
3 2 boyutlu çizim yapabilme
4 perspektif görünüşler çıkarabilme
5 izometrik çizim yapabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Programa Giriş ve Temel Parametreler
2 Katmanlar ve Çizgiler
3 2B Geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi
4 2B Çizim ve şekillerin biçimlendirilmesi
5 2B Ölçme ve Tolerans
6 Ploter ve Printer Kullanımı – Çıktı Almak
7 Perspektif resim görünüş çıkarma
8 Perspektif resim görünüş çıkarma
9 İzometrik çizim ve şekillerin biçimlendirilmesi
10 İzometrik çizim ve şekillerin biçimlendirilmesi
11 İzometrik çizim ölçülendirme
12 Taslak model çizimlerinin oluşturulması
13 Resimlerin imalata hazır hale getirilmesi
14 Diğer yazılım ve sistemlere aktarma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 4
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 5
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 2
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 4
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 2
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 4
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 2
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 2
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 2
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Beltek Meslek Edindirme Kursu / Uygulama Örnekleri
Diğer Kaynaklar Teknik Resim Ders Notu ve Uygulamaları / Sakarya Üniversitesi / Akın Oğuz Kaptı İzometrik Çizim Örnekleri / Harran Üniversitesi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri