Ders Adı Hidrolik ve Pnömatik
Ders Kodu MKT-3253
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAVAK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1) Hidrolik Sistemler nelerdir, Avantaj-dezavantajları 2) Hidrolik Prensipler 3) Hidrolik Teoremler 4) Hidrolik Devre Elemanları 5) Hidrolik Devre Tasarımı 6) Hidrolik Sistemler Teknik Gösterim 7) Pnömatik Sistemler nelerdir, Avantaj-dezavantajları 8) Pnömatik Prensipler 9) Pnömatik Teoremler 10) Pnömatik Devre Elemanları 11) Pnömatik Devre Tasarımı 12) Pnömatik Sistemler Teknik Gösterim 13) Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Karşılaştırılması 14) Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Karşılaştırılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste, hidrolik pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Hidrolik sistemler hakkında bilgi sahibi olmak
2 Hidrolik sistem elemanlarını tanımak
3 Hidrolik sistemleri projelerde uygulamak
4 Pnömatik sistemler hakkında bilgi sahibi olmak
5 Pnömatik sistem elemanlarını tanımak
6 Pnömatik sistemleri projelerde uygulamak
7 Hidrolik ve pnömatik sistemleri kıyaslamak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Hidrolik Sistemler nelerdir, Avantaj-dezavantajları
2 Hidrolik Prensipler
3 Hidrolik Teoremler
4 Hidrolik Devre Elemanları
5 Hidrolik Devre Tasarımı
6 Hidrolik Sistemler Teknik Gösterim
7 Pnömatik Sistemler nelerdir, Avantaj-dezavantajları
8 Pnömatik Prensipler
9 Pnömatik Teoremler
10 Pnömatik Devre Elemanları
11 Pnömatik Devre Tasarımı
12 Pnömatik Sistemler Teknik Gösterim
13 Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Karşılaştırılması
14 Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Karşılaştırılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 4
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 2
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 4
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 2
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 4
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 2
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 2
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 5
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 7 1 7
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 79    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hidrolik ve Pnömatik / Modül Eğitim Araçları / Faruk KARTAL
Diğer Kaynaklar MEGEP-Elektrik Elektronik Teknolojisi-Hidrolik Sistemler MEGEP-Elektrik Elektronik Teknolojisi-Pnömatik Sistemler MEGEP-Plastik Teknolojisi-Hidrolik ve Pnömatik Devre Uygulamaları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri