Ders Adı Otomotiv Teknolojisi
Ders Kodu MKT-3255
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAVAK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1 Günümüz Otomobillerinde Elektroniğin Yeri 2 Röleler, Selenoidler, Dirençler 3 Kondansatörler, Transistörler Diyotlar, DC motorlar 4 Temel Dijital Elektronik 5 Boolean Matematiği ( Cebiri ),Lojik ( Mantık ) kapılar 6 Dijital/Analog ( DAC ),Analog/Dijital ( ADC ) çeviriciler 7 Algılayıcılar ( Sensörler ) 8 Mikroişlemciler 9 Elektronik Kontrol Ünitesi ( ECU ) 10 Elektronik Kontrol Ünitesi ( ECU ) 11 Elektronik Ateşleme Sistemleri 12 Elektronik Yakıt Sistemleri 13 Elektronik Güvenlik Sistemleri 14 Elektronik Konfor Sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel elektronik elemanları ve devrelerini tanıtmak. Motor ve taşıtlar üzerindeki elektronik sistemleri ve bilimsel altyapılarını kavrayabilme. Motor ve taşıtlar üzerindeki elektronik sistemler üzerinde arıza tespit ve giderilme yöntemlerini kavrayabilme.
No Dersin Kazanımları  
1 otomotiv genel tanımlarını öğrenme
2 otomotiv sistemlerini tanıma
3 otomotiv sistem elemanları hakkında genel bilgiye sahip olma
4 otomotiv sistemlerinin geliştirilmesi için fikir sunabilme
5 otomotiv sistemlerinin çevresel etkileri hakkında yorum yapabilme
6 otomotiv sistemlerinin farklı üretim yöntemleri üzerine bilgi sahibi olma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Günümüz Otomobillerinde Elektroniğin Yeri
2 Röleler, Selenoidler, Dirençler
3 Kondansatörler, Transistörler Diyotlar, DC motorlar
4 Temel Dijital Elektronik
5 Boolean Matematiği ( Cebiri ),Lojik ( Mantık ) kapılar
6 Dijital/Analog ( DAC ),Analog/Dijital ( ADC ) çeviriciler
7 Algılayıcılar ( Sensörler )
8 Mikroişlemciler
9 Elektronik Kontrol Ünitesi ( ECU )
10 Elektronik Kontrol Ünitesi ( ECU )
11 Elektronik Ateşleme Sistemleri
12 Elektronik Yakıt Sistemleri
13 Elektronik Güvenlik Sistemleri
14 Elektronik Konfor Sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 1
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 1
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 1
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu MEGEP-Motorlu Araçlar Teknolojisi-Otomotiv Motor Mekaniği I MEGEP-Motorlu Araçlar Teknolojisi-Otomotiv Motor Mekaniği II MEGEP-Motorlu Araçlar Teknolojisi-Otomotiv Motor Mekaniği III
Diğer Kaynaklar İçten Yanmalı Motorlar-Doç. Dr. Selahattin ÇELİK-Niğde Üniversitesi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri