Ders Adı Arıza Analizi
Ders Kodu MKT-3257
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman Sahin
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ölçü aletlerini ve test cihazlarını kullanarak arıza tespiti ve bakım
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ölçme ve arıza tespit mantığını kavramak, bakım onarım yapabilmek
No Dersin Kazanımları  
1 1) Ölçme terim ve kavramlarını bilir
2 2) Birim sistemlerini bilir ve birim dönüşümlerini yapar
3 3) Ölçü cihazlarını tanır ve kullanır
4 4) Arızaları tespit mantığını bilir
5 5) Elektrik elemanları tanır, sembollerini bilir ve devre çizimlerini okur
6 6) Korumanın gerekliliğini kavrar
7 7) Elektrikli araç - gereçlerin arızalarını tanır
8 8) Elektronik araç - gereçlerin arızalarını tanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Ölçme Bilgisine Giriş ve İş Güvenliği
2 Birim Sistemleri
3 Elektrik Sembolleri ve Devre Elemanları
4 Ölçme Araç - Gereçleri
5 Elektriksel ölçümler
6 Arıza Bulma Prensipleri
7 Anahtarlar, Şalterler, Panolar ve Arızaları
8 Elektrik Motorlarında Oluşan Arızaları
9 Sürücü Devre Arızaları
10 Arıza Kontrol Devreleri / Arasınav
11 Alçak Gerilimde Koruma
12 Bakım Onarım - Koruyucu Bakım
13 Mekanik ölçümler, makine arızaları
14 Hidrolik - Pnömatik Elemanlar ve Arızaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 3
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 3
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 3
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 3
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 3
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 3
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 3
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 3
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 3
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 4
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 3
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 10 1 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [2] PASTACI, Halit, "Elektrik ve Elektronik Ölçme", Istanbul, 1996. [3] GERÇEK, Cihan, "Her Yönüyle Enstrümantasyon ve Ölçme", Era Bilgi Sistemleri Yayınları, 2001. [4] NACAR, Mahmut, "Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği", 2003. [5] PARR, E. A.,Endüstriyel Kontrol El Kitabı, Cilt II,MEB Yayınları, 2002 [6] YÜCEL, M. Ergün, Endüstriyel Elektrik, İstanbul, 2002. [7] ALERIC, Walter, Elektrik Motorlarının Kontrolü, YÖK yayını, Ankara,1993 [8] ÜRGÜPLÜ, Zafer, Elektrobank, Ankara,2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri