Ders Adı Sayısal Tasarım
Ders Kodu MKT-3271
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr. Hasan MAZLUM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Multivibratörler ve Flip Flop’lar ile ilgili temel kavramları tanıyarak Senkron Sıralı / Ardışıl Devrelerde kullanımlarını anlamak. Sayıcıları ve sayıcı çeşitleri ile sayıcı tasarımlarını açıklamak. Kaydedicileri ve Kaydedici çeşitlerini öğretmek, Bellekleri detaylandırılarak / gruplandırarak bellek kapasitesini artırma becerisini kazandırmak, Programlanabilir Lojik Elemanları açıklamak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Multivibratörler ve Flip Flop’lar ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Senkron Sıralı / Ardışıl Devreleri açıklamak, Sayıcıları tanıtmak, Kaydedicileri ve Kaydedici çeşitlerini öğretmek, Bellekleri detaylandırılarak / gruplandırarak bellek kapasitesini artırma becerisini kazandırmak, Programlanabilir Lojik Elemanları açıklamak.
No Dersin Kazanımları  
1 Multivibratör, Flip–Flop, Senkron, Asenkron ve Sayıcı kavramlarını anlar.
2 Senkron/Asenkron yukarı ve aşağı sayıcı devrelerini anlar ve tasarlar.
3 Kaydedici ve çeşitlerini anlar ve kullanım alanlarını bilir.
4 Bellek çeşitlerini kavrar ve bellek tasarımı yapar.
5 Programlanabilir Lojik Elemanları kavrar: RAM, ROM, PAL, PLA, and FPGAs
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Multivibratör ve Flip – Flop’lar
2 Senkron Sıralı / Ardışıl Devreler
3 Ardışıl Devre Tasarımı
4 Sayıcılar - Asenkron Sayıcılar
5 Senkron Sayıcılar
6 Sayıcı Entegreleri ve Sayıcı Çeşitleri
7 Sayıcı Uygulamaları
8 Kaydediciler
9 Ara Sınav
10 Bellek (Hafıza) Devreleri –Bellek Çeşitleri [1] Sayfa 405-424
11 Manyetik Bellekler – Optik Disk Bellekler
12 Yarı İletken Bellekler – Bellek Ölçülerinin Genişletilmesi
13 Programlanabilir Lojik Elemanlar
14 PLD’lerin programlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 5
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Mekatroniğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Mekatronik ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular. 5
12 Otomasyon sistem elemanlarını tanımlar ve programlar. 2
13 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve mekanik sistemleri tasarlar. 1
14 Hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını açıklar ve sistemi tasarlar. 1
15 Elektrik ve elektronik sistem elemanlarını tanımlar devre tasarımı yapar. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 6 60
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu - Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Mantık Devreleri – 1 (Sayısal Elektronik), Hasan Selçuk SELEK, Seçkin Yayıncılık - Sayısal Elektronik, Hüseyin Demirel, Birsen Yayınevi
Diğer Kaynaklar - Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Mantık Devreleri – 1 (Sayısal Elektronik), Hasan Selçuk SELEK, Seçkin Yayıncılık - Sayısal Elektronik, Hüseyin Demirel, Birsen Yayınevi
Materyal
Dökümanlar - Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Mantık Devreleri – 1 (Sayısal Elektronik), Hasan Selçuk SELEK, Seçkin Yayıncılık - Sayısal Elektronik, Hüseyin Demirel, Birsen Yayınevi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri