Ders Adı Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Ders Kodu SST-3101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Özdemir DENİZ
Dersin Yardımcıları .
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Giriş (Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar); Malzeme Özellikleri (Yanma, Paslanma, Paslanmayı önleme yöntemleri, Malzemenin esnekliği Hook kanunu, Malzemenin çekme, basma ve kesme gerilmeleri); Statik(Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge şartları, Ağırlık merkezi, Basit mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri); Kinematik(Doğrusal hareket, Bağıl hareket); Dinamik(Kuvvet etkisinde hareket, Sürtünme (statik, dinamik)); Enerji, iş, güç(Enerji ve türleri, dönüşümler, İş, güç, verim); Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi(Örnek ve tanımlar, Günlük hayatta dalgaların kullanımı: 1. Ses dalgaları, 2. Ses üstü dalgaları, Elektromanyetik dalgaların yayılma ve yansıması ( Uydu bağlantılı TV veya Cep Telefonu çalışma sistemi ), Işığın yansıması ve kırılması); Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz basınçlarının ölçülmesi); Elektrik ve Manyetizma(Standart elektrik sembolleri ve elektrik elemanları, Tanımlar ve ölçme, Direnç, Seri ve paralel bağlama, Ohm kanunu, Elektrik devresinde açığa çıkan enerji ve güç ( Gerilim farkı ve gücü kullanarak sigorta değeri hesaplama )
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin çevrelerinde gelişen fiziksel olayları daha iyi anlayabilmelerini, yorumlayabilmelerini ve gelişen teknolojiye adapte olabilmelerini sağlamak.
No Dersin Kazanımları  
1 skaler ve vektör kavramlarını problem çözmeye uygulayabileceklerdir.
2 kuvvet ve hareketi ele alan problemleri çözebileceklerdir.
3 elektrik yükünü, elektrik alanı ve elektrik potansiyeli ele alan problemleri çözebileceklerdir.
4 Hareket kanunlarını öğrenip konu ile ilgili problem çözümü yapabileceklerdir.
5 Statik denge şartlarını öğrenerek ,ağırlık merkezi ve konu ile ilgili problem çözüm yetisini kazanacaklardır.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş (Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar)
2 Malzeme Özellikleri (Yanma, Paslanma, Paslanmayı önleme yöntemleri, Malzemenin esnekliği Hook kanunu, Malzemenin çekme, basma ve kesme gerilmeleri)
3 Statik (Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge şartları, Ağırlık merkezi, Basit mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri)
4 Statik (Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge şartları, Ağırlık merkezi, Basit mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri)
5 Kinematik (Doğrusal hareket, Bağıl hareket)
6 Dinamik (Kuvvet etkisinde hareket, Sürtünme (statik, dinamik))
7 Enerji, iş, güç (Enerji ve türleri, dönüşümler, İş, güç, verim)
8 Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi (Örnek ve tanımlar, Günlük hayatta dalgaların kullanımı: 1. Ses dalgaları, 2. Ses üstü dalgaları, )
9 Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi Elektromanyetik dalgaların yayılma ve yansıması (Uydu bağlantılı TV veya Cep Telefonu çalışma sistemi )
10 Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi (Işığın yansıması ve kırılması)
11 Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz basınçlarının ölçülmesi)
12 Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz basınçlarının ölçülmesi)
13 Elektrik ve Manyetizma
14 Elektrik ve Manyetizma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 2
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 4
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 5
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 1
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 1 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 77    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Çavdar, K. ve Şengirgin M. (2004). Meslek Yüksekokulu Programları İçin Teknolojinin Bilimsel ilkeleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Frederick J. Bueche ve David A. Jerde (2000). “Fizik İlkeleri I”, Çeviri editörü Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara. Karaoğlu, B. (2013) "Üniversiteler için Fizik I-II", Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar. Kittel, C., Knight W. D., Ruderman, M. A., Helmholz, A. C. and Moyer, B. J. (1999). Mekanik Berkeley Fizik Dersleri. Ankara: Bilim Center. Kunt, M. A. ve Kunt, S. (2007). Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Özmen, F. (1990). Meslek Yüksekokulları İçin Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. İzmir: Nadir Kitap. Sarı, İ.ve Büyüktaş K. (2016). Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar İçin Fizik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar Çavdar, K. ve Şengirgin M. (2004). Meslek Yüksekokulu Programları İçin Teknolojinin Bilimsel ilkeleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Frederick J. Bueche ve David A. Jerde (2000). “Fizik İlkeleri I”, Çeviri editörü Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara. Karaoğlu, B. (2013) "Üniversiteler için Fizik I-II", Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar. Kittel, C., Knight W. D., Ruderman, M. A., Helmholz, A. C. and Moyer, B. J. (1999). Mekanik Berkeley Fizik Dersleri. Ankara: Bilim Center. Kunt, M. A. ve Kunt, S. (2007). Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Özmen, F. (1990). Meslek Yüksekokulları İçin Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. İzmir: Nadir Kitap. Sarı, İ.ve Büyüktaş K. (2016). Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar İçin Fizik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar Çavdar, K. ve Şengirgin M. (2004). Meslek Yüksekokulu Programları İçin Teknolojinin Bilimsel ilkeleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Frederick J. Bueche ve David A. Jerde (2000). “Fizik İlkeleri I”, Çeviri editörü Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara. Karaoğlu, B. (2013) "Üniversiteler için Fizik I-II", Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar. Kittel, C., Knight W. D., Ruderman, M. A., Helmholz, A. C. and Moyer, B. J. (1999). Mekanik Berkeley Fizik Dersleri. Ankara: Bilim Center. Kunt, M. A. ve Kunt, S. (2007). Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Özmen, F. (1990). Meslek Yüksekokulları İçin Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. İzmir: Nadir Kitap. Sarı, İ.ve Büyüktaş K. (2016). Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar İçin Fizik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri