Ders Adı Silah Bakım ve Onarım
Ders Kodu SST-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği silah bakım ve onarımın önemi, silahların basit ve tam sökümler ile bakımları, silahlarda yıllık ve periyodik bakım, silahların bulunduğu yerin iklimi ve hava şartlarına göre bakım ve temizliği, silahların günlük, haftalık, atış öncesi ve atış sonrası bakımları, silah bakımı ve temizliğinde kullanılan, malzemeler, silah temizliğinde kullanılan temizleyici ve koruyucu yağlar , silah temizliğinde kullanılan diğer yardımcı kimyasallar, silah parçalarına uygulanan kaplama yöntemleri, silahlarda besleme sisteminden kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri, silahlarda ateşleme tertibatından kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri, silahlarda kovan atma tertibatı kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri, silahlarda nişan alma tertibatından kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri, silahlarda emniyet tertibatından kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel silah bakım ve onarım konularında öğrencilerin bilgi kazanmasını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 silah bakım ve onarımında kullanılan malzemeleri bilir
2 silah bakım zaman listesi oluşturur
3 silah arızasını tespit edebilir
4 silah parçalarının ömürlerini uzatıcı işlemleri tarif eder
5 Silah arızası ile silah tertibatları arasında ilişki kurabilir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 silah bakım ve onarımın önemi
2 silahların basit ve tam sökümler ile bakımları
3 silahlarda yıllık ve periyodik bakım
4 silahların bulunduğu yerin iklimi ve hava şartlarına göre bakım ve temizliği
5 silahların günlük, haftalık, atış öncesi ve atış sonrası bakımları
6 silah bakımı ve temizliğinde kullanılan malzemeler
7 silah temizliğinde kullanılan temizleyici ve koruyucu yağlar
8 silah temizliğinde kullanılan diğer yardımcı kimyasallar
9 silah parçalarına uygulanan kaplama yöntemleri
10 silahlarda besleme sisteminden kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri
11 silahlarda ateşleme tertibatından kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri
12 silahlarda kovan atma tertibatı kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri
13 silahlarda nişan alma tertibatından kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri
14 silahlarda emniyet tertibatından kaynaklı arızalar ve çözüm yöntemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 3
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 2
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 4
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Silah ve Taktik Atış, Ufuk BAYHAN, İbrahim DENİZ, Nihat DUYGU, Mevlüt KAYNAK, Ayşegül ILGAZ, Polis Akademisi Yayınları,
Diğer Kaynaklar Silah ve Taktik Atış, Ufuk BAYHAN, İbrahim DENİZ, Nihat DUYGU, Mevlüt KAYNAK, Ayşegül ILGAZ, Polis Akademisi Yayınları,
Materyal
Dökümanlar Silah ve Taktik Atış, Ufuk BAYHAN, İbrahim DENİZ, Nihat DUYGU, Mevlüt KAYNAK, Ayşegül ILGAZ, Polis Akademisi Yayınları,
Ödevler Haftalık konu başlıkları hakkında, ders işlenmeden önce en az bir sayfa bilgi toplamak.
Sınavlar ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE SINAVLAR YAPILMAKTADIR.
Materyal Diğer Silah ve Taktik Atış, Ufuk BAYHAN, İbrahim DENİZ, Nihat DUYGU, Mevlüt KAYNAK, Ayşegül ILGAZ, Polis Akademisi Yayınları,
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri