Ders Adı Temel Elektrik Elektronik
Ders Kodu SST-3103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Özdemir DENİZ
Dersin Yardımcıları .
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1. Temel elektriksel kavramlar; akım, gerilim, direnç kavramları, Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları, devre elemanları ve seri-paralel devreler 2. Temel atom bilgisi, iletken, yalıtkan, yarı iletken kavramları, yarı iletken maddede iletim teorisi, enerji seviyeleri. 3. Elektrik/elektronik devre elemanları; direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, transformatör, yükselteçler. 4. Sinyal üreteçlerinin kullanımı, sinüs, kare, üçgen sinyaller, AC ve DC sinyallerde frekans, periyot, alternans ve genlik değerleri. 5. Elektrik/elektronik devre elemanları testleri; direnç, diyot, kondansatör, LED, transistor, bobin, sigorta, Zener diyot, transformatör, lamba, kablo, elektrik anahtar testleri 6. PNP ve NPN eklemleri, BJT transistörlerin yapısı, özellikleri ve çalışma prensibi 7. Elektronik devre şeması okuma, seri, paralel, seri-paralel ve karışık, direnç, bobin ve kondansatör devreleri, doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları, baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi, havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste, elektronik devrelerde kullanılan direnç, yarıiletken diyotların çalışma prensipleri, transistörler ve transistörlerin çalışma prensipleri konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve devre çözümlemelerinin yapılması amaçlanmaktadır. Temel elektronik bilgiler verilerek, elektronik devre elemanları ile devre kurma ve analog devrelerde oluşacak arızaları giderme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Elektrik konusundaki temel kavramları ifade eder
2 Elektrik akımının oluşumunu açıklar
3 Seri ve paralel bağlı dirençleri çözümler
4 Doğru akım devrelerini çözümler
5 Elektrik devrelerinde iş ve güç kavramlarını ayırt eder
6 Alternatif akım devrelerini yorumlar
7 Elektrik akımının etkilerini açıklar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel elektriksel kavramlar, güç, enerji, iş, elektrik alanı, atom bilgisi, iletken, yalıtkan ve yarıiletkenler
2 Temel elektriksel kavramlar, güç, enerji, iş, elektrik alanı, atom bilgisi, iletken, yalıtkan ve yarıiletkenler
3 Akım, gerilim, direnç kavramları, Ohm kanunu, Kirchhoff’un akım ve gerilim kanunları
4 Akım, gerilim, direnç kavramları, Ohm kanunu, Kirchhoff’un akım ve gerilim kanunları
5 Elektrik/elektronik devre elemanları, seri ve paralel devreler
6 Diyotlar ve türleri, diyotlarda doğru ve ters polarma....
7 Transistörler, transistörlerin yapısı ve transistörlerin kodlanması
8 AC sinyallerin analizi, genlik ve frekans kavramları, AC sinyallerin temel özellikleri
9 Ölçüm cihazları, multimetre osiloskop kullanımı
10 Devre elemanları sağlamlık testleri
11 Devre elemanları sağlamlık testleri
12 Elektronikte kullanılan yazılımlar, sanal laboratuar için örnek programlar.
13 Elektronikte kullanılan yazılımlar, sanal laboratuar için örnek programlar.
14 Baskı devre teknikleri, uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 5
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 1
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 1 4
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 77    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu [1] Robert Boylestad, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları, 1994 [2] Ömer Ercan, Analog Elektronik, Altaş Yayınları, 2008. [3] Ali Özdemir, Meslek Yüksekokulları için Analog Elektronik, Gece Kitaplığı, 2014. [4] Hasan Selçuk Selek, Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Doğru Akım (DC) Devre Analizi, Seçkin Yayıncılık, 2016.
Diğer Kaynaklar [1] Robert Boylestad, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları, 1994 [2] Ömer Ercan, Analog Elektronik, Altaş Yayınları, 2008. [3] Ali Özdemir, Meslek Yüksekokulları için Analog Elektronik, Gece Kitaplığı, 2014. [4] Hasan Selçuk Selek, Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Doğru Akım (DC) Devre Analizi, Seçkin Yayıncılık, 2016.
Materyal
Dökümanlar [1] Robert Boylestad, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları, 1994 [2] Ömer Ercan, Analog Elektronik, Altaş Yayınları, 2008. [3] Ali Özdemir, Meslek Yüksekokulları için Analog Elektronik, Gece Kitaplığı, 2014. [4] Hasan Selçuk Selek, Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Doğru Akım (DC) Devre Analizi, Seçkin Yayıncılık, 2016.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri