Ders Adı Makine Elemanları
Ders Kodu SST-3104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Koray ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1 Mekanizma tekniğine giriş ve temel kavramlar 2 Sökülebilir bağlantı elemanları- 1 (vidalar, civatalar) 3 Sökülebilir bağlantı elemanları- 2 (Kamalı, segmanlı, sıkı geçmeli) 4 Sökülemeyen bağlantı elemanları ve yöntemleri- 1 (perçinler, sıcak geçmeli birleştirmeler) 5 Sökülemeyen bağlantı elemanları ve yöntemleri- 2 (lehim, kaynak) 6 Aktarma organlarının montajı- 1 (Kavramalar, Dişli çarklar mekanizmaları) 7 Aktarma organlarının montajı- 2 (Kayış-kasnak, vidalı sistemler, kam sistemleri) 8 Yataklama elemanlarının montajını yapmak- Kaymalı yataklar 9 Yataklama elemanlarının montajını yapmak-rulmanlı yataklar 10 Uzak mesafelere güç iletmek- 1( Kayış-kasnak mekanizmaları) 11 Uzak mesafelere güç iletmek- 2( Zincir dişliler) 12 Kam Tasarımı yapmak 13 Mekanizmalarda hareket analizi yapmak 14 Mekanizmalarda kuvvet analizi yapmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye temel bağlantı elemanları ve geniş bir çerçevede makine elemanlarının tanıtımı yapılarak, bağlantı elemanları, güç ve hareket aktarma organları, lineer olmayan hareket iletme mekanizmaları, yataklamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır
No Dersin Kazanımları  
1 1. Makine aksamına uygun bağlantı elemanını seçebilmek
2 2. Yataklama elemanlarını tanımak ve etkin şekilde kullanmak
3 3. Makine tasarımında güç ve hareket iletme organlarını kullanabilmek
4 4. Lineer olmayan hareketler elde edebilmek için kam tasarlayabilmek
5 Makine elemanlarını tanımak ve bazılarını uygulamak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mekanizma tekniğine giriş ve temel kavramlar
2 Sökülebilir bağlantı elemanları- 1 (vidalar, civatalar)
3 Sökülebilir bağlantı elemanları- 2 (Kamalı, segmanlı, sıkı geçmeli)
4 Sökülemeyen bağlantı elemanları ve yöntemleri- 1 (perçinler, sıcak geçmeli birleştirmeler)
5 Sökülemeyen bağlantı elemanları ve yöntemleri- 2 (lehim, kaynak)
6 Aktarma organlarının montajı- 1 (Kavramalar, Dişli çarklar mekanizmaları)
7 Aktarma organlarının montajı- 2 (Kayış-kasnak, vidalı sistemler, kam sistemleri)
8 Yataklama elemanlarının montajını yapmak- 1(Kaymalı yataklar)
9 Yataklama elemanlarının montajını yapmak 2(Rulmanlı yataklar
10 Uzak mesafelere güç iletmek- 1( Kayış-kasnak mekanizmaları)
11 Uzak mesafelere güç iletmek- 2( Zincir dişliler)
12 Kam Tasarımı yapmak
13 Mekanizmalarda hareket analizi yapmak
14 Mekanizmalarda kuvvet analizi yapmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 4
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 4
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 4
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 4
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 4
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 4
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 4
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 4
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 4
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 4
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 4 3 12
Sunum 0 0 0
Proje 1 1 1
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 113    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu makine elemanları-prof. dr. cahit kurbanoğlu makine elemanları-prof. dr. mustafa akkurt
Diğer Kaynaklar makine elemanları çözümlü problemler-prof. dr. mustafa akkurt
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri