Ders Adı Ölçme Tekniği
Ders Kodu SST-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları Yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ölçmenin tanımı, ölçme sistemleri, ölçü çeşitleri, Teknikte yaygın kullanılan ölçü aletleri, Toleranslar, Geçmeler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı 1. Ölçme-Kontrolün Kalite kontrol ile ilişkisini öğretmek, 2. Teknikte kullanılan ölçü sistemlerini tanıtmak, 3. Mühendislikte kullanılan ölçü aletlerinin fiziksel anlamlarını, okumasını ve kullanmasını öğretmek 4. Parçalar üzerinden ölçü alma becerisini artırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Teknikte yaygın kullanılan ölçü aletlerini kullanır
2 Teknikte yaygın kullanılan ölçü aletlerinin bakımını yapar
3 Ölçülecek olguya göre ölçme cihazı seçer
4 Ölçmenin kalite kontrol açısından önemini bilir
5 Ölçme aletlerini sınıflandırır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı, işleyiş tarzının aktarılması, Öğrenci önerilerinin ve beklentilerinin alınması.
2 Ölçme Biliminin Kalite Kontroldeki Yeri ve Önemi, Ölçme Biliminin Tarifi
3 Üretimde Ölçme, Doğrusal Ölçümlerin Esasları, Boyut Ölçümü, Ölçme Hataları, Ölçme Metotları,
4 Uzunluk Ölçü Aletleri, Kullanımı ve Bakımı, Bölüntülü Ölçü Aletleri; Kumpaslar,
5 Kumpaslar, Mikrometreler
6 Kumpaslar, Mikrometreler
7 Komparatörler, Açısal Ölçme
8 Bölüntüsüz Ölçü Aletleri; Pergeller, Mastarlar
9 Pürüzlülük ölçülmesi, Toleranslar ve Geçmeler
10 Johnson Mastarları,
11 Göstergeli ölçü aletleri, optik ölçü cihazları, vb,
12 Strain Gaugeler ve kullanım alanları,
13 Sıcaklığın Ölçülmesi, Kuvvet ölçülmesi,
14 Basınç ölçülmesi, Tartı, Viskozite ölçülmesi, Yoğunluk ölçülmesi,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 5
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 2
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 3
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 2
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 2
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1. Binici, İ., “Endüstriyel Ölçme ve Kalibrasyon”, Birsen Yayınevi, Y.0029, İstanbul, 2001. 2. Genceli, O.F., “Ölçme Tekniği”, Birsen Yayınevi, Y.0029, İstanbul, 2005. 3. Akıllı, H., “Ölçme Tekniği ve Mühendislik Cetvelleri”, Akdeniz Üni. Isp. Müh. Fakültesi Yayınları, Isparta, 1984. 4. Sağlam H., “İleri Ölçme Teknikleri”, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 2009. 5. Çelik S., “Ölçme ve Kontrol” , M.E.B. Basımevi, İstanbul, 1989. 6. Bağcı, M., Erişkin Y., “Ölçme Bilgisi ve Kontrol”, M.E.B.,716-278, 5. Baskı, Serler Matbası, 2000.
Diğer Kaynaklar 1. Binici, İ., “Endüstriyel Ölçme ve Kalibrasyon”, Birsen Yayınevi, Y.0029, İstanbul, 2001. 2. Genceli, O.F., “Ölçme Tekniği”, Birsen Yayınevi, Y.0029, İstanbul, 2005. 3. Akıllı, H., “Ölçme Tekniği ve Mühendislik Cetvelleri”, Akdeniz Üni. Isp. Müh. Fakültesi Yayınları, Isparta, 1984. 4. Sağlam H., “İleri Ölçme Teknikleri”, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 2009. 5. Çelik S., “Ölçme ve Kontrol” , M.E.B. Basımevi, İstanbul, 1989. 6. Bağcı, M., Erişkin Y., “Ölçme Bilgisi ve Kontrol”, M.E.B.,716-278, 5. Baskı, Serler Matbası, 2000.
Materyal
Dökümanlar 1. Binici, İ., “Endüstriyel Ölçme ve Kalibrasyon”, Birsen Yayınevi, Y.0029, İstanbul, 2001. 2. Genceli, O.F., “Ölçme Tekniği”, Birsen Yayınevi, Y.0029, İstanbul, 2005. 3. Akıllı, H., “Ölçme Tekniği ve Mühendislik Cetvelleri”, Akdeniz Üni. Isp. Müh. Fakültesi Yayınları, Isparta, 1984. 4. Sağlam H., “İleri Ölçme Teknikleri”, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 2009. 5. Çelik S., “Ölçme ve Kontrol” , M.E.B. Basımevi, İstanbul, 1989. 6. Bağcı, M., Erişkin Y., “Ölçme Bilgisi ve Kontrol”, M.E.B.,716-278, 5. Baskı, Serler Matbası, 2000.
Ödevler Haftalık konu başlıkları hakkında, ders işlenmeden önce en az bir sayfa bilgi toplamak.
Sınavlar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine Göre Sınavlar Yapılmaktadır.
Materyal Diğer 1. Binici, İ., “Endüstriyel Ölçme ve Kalibrasyon”, Birsen Yayınevi, Y.0029, İstanbul, 2001. 2. Genceli, O.F., “Ölçme Tekniği”, Birsen Yayınevi, Y.0029, İstanbul, 2005. 3. Akıllı, H., “Ölçme Tekniği ve Mühendislik Cetvelleri”, Akdeniz Üni. Isp. Müh. Fakültesi Yayınları, Isparta, 1984. 4. Sağlam H., “İleri Ölçme Teknikleri”, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 2009. 5. Çelik S., “Ölçme ve Kontrol” , M.E.B. Basımevi, İstanbul, 1989. 6. Bağcı, M., Erişkin Y., “Ölçme Bilgisi ve Kontrol”, M.E.B.,716-278, 5. Baskı, Serler Matbası, 2000.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri