Ders Adı Teknik Resim
Ders Kodu SST-3107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları Yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Teknik resim amacı,önemi, kullanım yerleri, teknik resim takımlarının tanıtımı Teknik Resimde kullanılan çizgi türleri, çizgilerin anlamları, makina parçaları çiziminden örnekler ve çizgi çalışmaları Geometrik çizimler, makina parçalarında geometrik çizimlerin uygulamaları Teknik Resimde izdüşüm kuralları, izdüşüm kurallarına uygun perspektiften üç görünüşün çıkartılması, uygulamalar Tek görünüşle ifade edilebilen makina parçalarının çizimine ait uygulama. İki görünüşle ifade edilebilen makina parçalarına ait çizimler. Üç görünüşle ifade edilebilen makina parçalarına ait çizim uygulamaları Teknik resimde ölçülendirme ve ölçülendirme kuralları. Makina parçasının üç görünüşle teknik resiminin çizimi ve ölçülendirilmesine ait uygulama. Teknik resimde kesit alma çeşitleri, kesit kuralları. Tam kesit resim çizimi ve ölçülendirilmesi. Yarım kesit ve kısmi kesit uygulamaları, çizilen kesit resimlerin ölçülendirilmesi. Kesit alınarak yatak çizimi ve ölçülendirilmesine ait uygulama çalışması Teknik resimde perspektif. Perspektif çeşitleri. İzometrik ve dimetrik perspektif çizim kuralları. Görünüşü verilen parçaların perspektiflerinin çizimi. Perspektif uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Teknik elemanlar arasında bir çeşit anlaşma dili sayılan Teknik Resim; makine parçalarını çizmeyi, Teknik Resimi çizilmiş makina parçalarını anlamayı öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Teknik resim temel ilkelerini, kullanılan araç ve gereçleri öğrenir
2 Geometrik çizimler yapar
3 İzdüşüm ve görünüş çıkarır ve gerektiğinde yorumlar.
4 Ölçülendirme işlemlerini yapar
5 İstenilen bir parçada kesitler alır
6 Perspektif çizimleri yapar
7 Çizilmiş olan bir teknik resmi okur
8 Teknik resim çizer
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Teknik resim amacı,önemi, kullanım yerleri, teknik resim takımlarının tanıtımı
2 Teknik Resimde kullanılan çizgi türleri, çizgilerin anlamları, makina parçaları çiziminden örnekler ve çizgi çalışmaları
3 Geometrik çizimler, makina parçalarında geometrik çizimlerin uygulamaları
4 Teknik Resimde izdüşüm kuralları, izdüşüm kurallarına uygun perspektiften üç görünüşün çıkartılması, uygulamalar
5 Tek görünüşle ifade edilebilen makina parçalarının çizimine ait uygulama. İki görünüşle ifade edilebilen makina parçalarına ait çizimler.
6 Üç görünüşle ifade edilebilen makina parçalarına ait çizim uygulamaları
7 Teknik resimde ölçülendirme ve ölçülendirme kuralları.
8 Makina parçasının üç görünüşle teknik resiminin çizimi ve ölçülendirilmesine ait uygulama.
9 Teknik resimde kesit alma çeşitleri, kesit kuralları.
10 Tam kesit resim çizimi ve ölçülendirilmesi.
11 Yarım kesit ve kısmi kesit uygulamaları, çizilen kesit resimlerin ölçülendirilmesi.
12 Kesit alınarak yatak çizimi ve ölçülendirilmesine ait uygulama çalışması
13 Teknik resimde perspektif. Perspektif çeşitleri. İzometrik ve dimetrik perspektif çizim kuralları. Görünüşü verilen parçaların perspektiflerinin çizimi.
14 Perspektif uygulamaları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 3
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 1
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Teknik Resim 1, Teknik Resim 2 ve A4 Uygulama Levhaları Kemal TÜRKDEMİR, Boy Yayınları
Diğer Kaynaklar Teknik Resim 1, Teknik Resim 2 ve A4 Uygulama Levhaları Kemal TÜRKDEMİR, Boy Yayınları
Materyal
Dökümanlar Teknik Resim 1, Teknik Resim 2 ve A4 Uygulama Levhaları Kemal TÜRKDEMİR, Boy Yayınları
Ödevler Haftalık konu başlıkları hakkında, ders işlenmeden önce en az bir sayfa bilgi toplamak.
Sınavlar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine Göre Sınavlar Yapılmaktadır.
Materyal Diğer Teknik Resim 1, Teknik Resim 2 ve A4 Uygulama Levhaları Kemal TÜRKDEMİR, Boy Yayınları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri