Ders Adı Bilgisayar Destekli Çizim
Ders Kodu SST-3108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Koray ÖZSOY
Dersin Yardımcıları yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği CAD programına giriş (dosya işlemleri, durum düğmeleri, menü tanıtımları vb.), CAD programı ilk giriş ayarları (genel ayarlar, birim ayarlama, şablon dosya oluşturma, komut çalıştırma yöntemleri, çizim sınırlarını belirleme), Çizim yöntemleri (mutlak, izafi, izafi kutupsal koordinatlara göre çizim, koordinatsız çizim, açı kullanarak çizim), Nesne çizim komutları (line, construction line, rectangle vb.), Nesne seçim işlemleri (window, crossing, previous vb.), Zoom ve pan komutları, Nesne düzenleme komutları (erase, copy, mirror, offset, move vb.), Nesne kenetleme komutları (endpoint, midpoint, center, node, extension vb.), Yazı yazma ve düzenleme, Tarama yapma ve düzenleme, Ölçülendirme ve ölçülendirme ayarları, Katman oluşturma ve özelliklerini belirleme, İzometrik çizim, Çizim uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bilgisayar destekli çizimin (CAD) temel unsurlarının kavratılması ve iki boyutlu teknik resim uygulamalarının CAD paket programları kullanılarak bilgisayar ortamında çizilebilmesini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 CAD programlarında kullanılan genel çizim komutlarını bilir
2 CAD program ayarını ve özelleştirmesini yapar
3 İki boyutlu teknik resimlerin görünüşlerini CAD programında çizer ve ölçülendirir
4 CAD programında izometrik çizim yapar
5 İki boyutlu montaj ve imalat resmi uygulamalarını yapar.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 CAD programına giriş (dosya işlemleri, durum düğmeleri, menü tanıtımları vb.)
2 CAD programı ilk giriş ayarları (genel ayarlar, birim ayarlama, şablon dosya oluşturma, komut çalıştırma yöntemleri, çizim sınırlarını belirleme)
3 Çizim yöntemleri (mutlak, izafi, izafi kutupsal koordinatlara göre çizim, koordinatsız çizim, açı kullanarak çizim)
4 Nesne çizim komutları (line, construction line, rectangle vb.)
5 Nesne seçim işlemleri (window, crossing, previous vb.), Zoom ve pan komutları
6 Nesne düzenleme komutları (erase, copy, mirror, offset, move vb.)
7 Nesne kenetleme komutları (endpoint, midpoint, center, node, extension vb.)
8 Yazı yazma ve düzenleme
9 Tarama yapma ve düzenleme
10 Ölçülendirme ve ölçülendirme ayarları
11 Katman oluşturma ve özelliklerini belirleme
12 İzometrik çizim
13 Çizim uygulamaları
14 Çizim uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 5
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 5
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 1
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu AUTOCAD, Mehmet Şamil DEMİRYÜREK, Kodlab yayınları
Diğer Kaynaklar AUTOCAD, Mehmet Şamil DEMİRYÜREK, Kodlab yayınları
Materyal
Dökümanlar AUTOCAD, Mehmet Şamil DEMİRYÜREK, Kodlab yayınları
Ödevler Haftalık konu başlıkları hakkında, ders işlenmeden önce en az bir sayfa bilgi toplamak.
Sınavlar ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE SINAVLAR YAPILMAKTADIR.
Materyal Diğer AUTOCAD, Mehmet Şamil DEMİRYÜREK, Kodlab yayınları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri