Ders Adı İmalat Yöntemleri
Ders Kodu SST-3111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Koray ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Temel imal yöntemlerinin sınıflandırılması, döküm teknolojisi, Çeliklerde Isıl işlem, kaynak ve lehimleme, plastik şekillendirme yöntemleri, toz metalurjisi ve hızlı prototipleme hakkında teorik ve uygulamaya dönük konuları kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin geleneksel imalat yöntemleri ve teknolojileri hakkında nitelikli bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Genel imalat teknolojilerini bilir
2 Genel döküm yöntemlerini bilir.
3 Kaynaklı birleştirme yöntemlerini bilir.
4 Plastik şekil verme yöntemlerini bilir.
5 3 boyutlu baskı yöntemlerini bilir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Temel İmalat Yöntemlerin Sınıfılandırılması
2 Döküm Teknolojisi
3 Kalıp model, maça özellikleri
4 Döküm Teknolojisi Problem ve Çözümü
5 Çeliklerde Isıl İşlem
6 Çeliklerde Isıl İşlem
7 Kaynak Yöntemlerin Sınıflandırılması
8 Kaynak Yöntemleri
9 Plastik Şekil Değiştirme Yöntemleri
10 Plastik Şekil Değiştirme -Dövme
11 Plastik Şekil Değiştirme -Haddeleme
12 Plastik Şekil Değiştirme -Ektrüzyon
13 Toz Metalurjisi
14 Hızlı Prototipleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 3
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 2
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 5
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 3
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 2
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 1
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Muammer Gavas, Mustafa Yaşar, Mustafa Aydın, Yahya Altunpak; Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri, Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri, Seçkin Yayıncılık, 2015. Mustafa Çiğdem, İmal Usulleri, Çağlayan Yayınları, İstanbul 1997 İmal Usulleri, S.Anık, A.Dikicioğlu, M.Vural, Birsen Yayınevi İstanbul 2000 Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed. Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed. Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed.Fundamentals of Modern Manufacturing, 3rd edt. M.P. Groover, John Wiley & Sons, 2007
Diğer Kaynaklar Muammer Gavas, Mustafa Yaşar, Mustafa Aydın, Yahya Altunpak; Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri, Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri, Seçkin Yayıncılık, 2015. Mustafa Çiğdem, İmal Usulleri, Çağlayan Yayınları, İstanbul 1997 İmal Usulleri, S.Anık, A.Dikicioğlu, M.Vural, Birsen Yayınevi İstanbul 2000 Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed. Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed. Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed.Fundamentals of Modern Manufacturing, 3rd edt. M.P. Groover, John Wiley & Sons, 2007
Materyal
Dökümanlar Muammer Gavas, Mustafa Yaşar, Mustafa Aydın, Yahya Altunpak; Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri, Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri, Seçkin Yayıncılık, 2015. Mustafa Çiğdem, İmal Usulleri, Çağlayan Yayınları, İstanbul 1997 İmal Usulleri, S.Anık, A.Dikicioğlu, M.Vural, Birsen Yayınevi İstanbul 2000 Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed. Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed. Manufacturing Processes for Engineering Materials, S. Kalpakjian, Addison Wesley, 1999, 6th Ed.Fundamentals of Modern Manufacturing, 3rd edt. M.P. Groover, John Wiley & Sons, 2007
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri