Ders Adı Silah Sistemlerinin Tanıtılması
Ders Kodu SST-3113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları Yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Silahın tarihsel evrimi, Emniyet kuralları , Silahların sınıflandırılması, Tabancalarda mekanik yapı, Ateşli silahların çalışma sistemleri, Fişekler, Fişekler ve ateşli silahlarda meydana gelen arızalar ve çözümleri, Uzun namlulu ateşli silahlar, Havan, havan mühimmatı, Bomba atarlar ve bomba atar mühimmatı, Roketatarlar, roketler, Zırhlı savaş araçları, Koruyucu silahlar, Patlayıcı maddeler ve bombalar, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) silahlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Silah sistemleriyle ilgili temel teknik bilgileri kazandırmak, ateşli silah türlerini tanıtmak, ateşli silahların çalışma prensibi, parçaları ve mühimmatlarını öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Silah sistemlerini sınıflandırır
2 Emniyet kurallarını bilir
3 Ateşli silahların çalışma mekanizmalarını tarif eder
4 Mühimmat sistemleri hakkında teknik bilgileri tanımlar
5 Koruyucu silahları sınıflandırır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Silahın tarihsel evrimi, emniyet kuralları
2 Silahların sınıflandırılması
3 Tabancalarda mekanik yapı
4 Ateşli silahların çalışma sistemleri
5 Fişekler
6 Fişekler ve ateşli silahlarda meydana gelen arızalar ve çözümleri
7 Uzun namlulu ateşli silahlar
8 Havan, havan mühimmatı
9 Bomba atarlar ve bomba atar mühimmatı
10 Roketatarlar, roketler
11 Zırhlı savaş araçları
12 Koruyucu silahlar
13 Patlayıcı maddeler ve bombalar
14 KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) silahlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 5
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 5
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Özdemir A., Yavuz M., Candemir E. ve Göktepe F. (2009) .Silah & Atış. Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık
Diğer Kaynaklar Özdemir A., Yavuz M., Candemir E. ve Göktepe F. (2009) .Silah & Atış. Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık
Materyal
Dökümanlar Özdemir A., Yavuz M., Candemir E. ve Göktepe F. (2009) .Silah & Atış. Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık
Ödevler Haftalık konu başlıkları hakkında, ders işlenmeden önce en az bir sayfa bilgi toplamak.
Sınavlar ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE SINAVLAR YAPILMAKTADIR.
Materyal Diğer Özdemir A., Yavuz M., Candemir E. ve Göktepe F. (2009) .Silah & Atış. Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri