Ders Adı Üretim Planlama ve Kontrol
Ders Kodu SST-3114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Üretim planlama ve kontrole giriş ve temel kavramlar, Üretim kavramı ve üretim sistemlerinin sınıflandırılması, Talep kavramı ve tahminlemeye giriş, Tahminleme yöntemleri, Toplu üretim planlama, Stok kavramı ve stok yönetimine giriş, Stok kontrol modelleri, Malzeme ihtiyaç planlaması, İtme çekme sistemleri, Kapasite planlama, Montaj hattı dengeleme, Çizelgeleme, Üretim kontrol.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İşletmelere büyük oranda rekabet avantajı sağlayan, üretim planlama ve üretim kontrol süreç yönetimleri ve bu süreçlerde yapılması gerekenlerin öğrenciye kazandırılmasıdır.
No Dersin Kazanımları  
1 Üretim ve üretim sistemleri ile ilgili temel kavramları açıklar
2 Bir işletmede farklı teknikler kullanarak talep tahmini yapar
3 Malzeme ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar
4 Üretim verilerini analiz eder ve etkin üretim kararları alır
5 Üretim planlama ve kontrolü ile ilgili fonksiyonları gerçekleştirir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Üretim planlama ve kontrole giriş ve temel kavramlar
2 Üretim kavramı ve üretim sistemlerinin sınıflandırılması
3 Talep kavramı ve tahminlemeye giriş
4 Tahminleme yöntemleri
5 Malzeme ihtiyaç planlaması
6 Toplu üretim planlama
7 Stok kavramı ve stok yönetimine giriş
8 Stok kontrol modelleri
9 İtme çekme sistemleri
10 İtme çekme sistemleri
11 Kapasite planlama
12 Montaj hattı dengeleme
13 Çizelgeleme
14 Üretim kontrol
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 5
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 1
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Üretim Planlama ve Kontrol, Mehmet Tanyaş, Murat Baskak, İrfan Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Üretim Planlama ve Kontrol, Mehmet Tanyaş, Murat Baskak, İrfan Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar Üretim Planlama ve Kontrol, Mehmet Tanyaş, Murat Baskak, İrfan Yayıncılık
Ödevler Haftalık konu başlıkları hakkında, ders işlenmeden önce en az bir sayfa bilgi toplamak.
Sınavlar ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE SINAVLAR YAPILMAKTADIR.
Materyal Diğer Üretim Planlama ve Kontrol, Mehmet Tanyaş, Murat Baskak, İrfan Yayıncılık
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri