Ders Adı Silah Bilgisi ve Atış
Ders Kodu SST-3115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları Yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Silahla İlgili Kanuni Düzenlemeler ve Silah Ruhsatları, Belirli tabancaların teknik bilgisi, sökülüp, takılması, Belirli piyade tüfeklerinin teknik bilgisi, sökülüp takılması, Atıcılıkla ilgili temel kavramlar, Atıcılık esasları ve nişancılık hataları, Taktik atışlar öncesi hazırlık, Taktik atış pozisyonları, Taktik atışlar, Belirli bomba atarların teknik bilgisi, Mayınlar ve el yapımı geliştirilmiş patlayıcı madde ve düzenleri, Belirli bomba atarların teknik bilgisi ve mühimmatı, El bombası.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Belirli silahlar ve parçalarıyla ilgili teknik bilgi kazandırmak, sökme, takma yapabilmeyi, atıcılık esasları ve taktik atışlarla ilgili bilgi kazandırmak.
No Dersin Kazanımları  
1 Atıcılık prensiplerini tanımlar
2 Taktik atış pozisyonlarını tarif eder
3 Belirli silahların ve parçalarının teknik bilgisini açıklar
4 Belirli silahların söküp takma becerisini kazanır
5 Bireysel savunma ve taarruz mühimmatlarını tanır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Silahla İlgili Kanuni Düzenlemeler ve Silah Ruhsatları
2 Belirli tabancaların teknik bilgisi, sökülüp takılması
3 Belirli tabancaların teknik bilgisi, sökülüp takılması
4 Belirli piyade tüfeklerinin teknik bilgisi, sökülüp takılması
5 Belirli piyade tüfeklerinin teknik bilgisi, sökülüp takılması
6 Atıcılıkla ilgili temel kavramlar
7 Atıcılık esasları ve nişancılık hataları
8 Taktik atışlar öncesi hazırlık
9 Taktik atış pozisyonları
10 Taktik atışlar
11 Belirli bomba atarların teknik bilgisi
12 Mayınlar ve el yapımı geliştirilmiş patlayıcı madde ve düzenleri
13 Belirli bomba atarların teknik bilgisi ve mühimmatı
14 El bombası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 5
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 5
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Özdemir A., Yavuz M., Candemir E. ve Göktepe F. (2009) .Silah & Atış. Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık
Diğer Kaynaklar Özdemir A., Yavuz M., Candemir E. ve Göktepe F. (2009) .Silah & Atış. Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık
Materyal
Dökümanlar Özdemir A., Yavuz M., Candemir E. ve Göktepe F. (2009) .Silah & Atış. Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık
Ödevler Haftalık konu başlıkları hakkında, ders işlenmeden önce en az bir sayfa bilgi toplamak.
Sınavlar ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE SINAVLAR YAPILMAKTADIR.
Materyal Diğer Özdemir A., Yavuz M., Candemir E. ve Göktepe F. (2009) .Silah & Atış. Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri