Ders Adı CNC Programlama
Ders Kodu SST-3203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Koray ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği CNC Torna tezgâhının özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri öğrenme. Tezgâh koordinat eksenleri, referans noktaları, kontrol panel çeşitleri, kesici ve iş parçası
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders ile CNC torna tezgâhını işe hazırlama, program yazma ve üretim yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) CNC Torna Tezgâhını işe hazırlamak
2 2) CNC Torna Tezgâhı İçin program yazmak
3 3) CNC Torna Tezgâhında üretim yapmak
4 CNC freze kaba ve ince boşaltma
5 CNC torna kaba ve ince boşaltma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 CNC torna tezgâhının özellikleri ve kısımları
2 Kontrol panel çeşitleri, tuşları ve özellikleri
3 Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri
4 Sıfırlamada kullanılan elemanların özellikleri
5 Takım kaba işlemelerin hesabı
6 CNC torna tezgâhlarında programlama esasları
7 CNC Torna tezgâhlarında hareket ve koordinat sis.
8 CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama
9 CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama
10 CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama
11 Alt programlama tekniği ve yapısı
12 Alt programlama tekniği ve yapısı
13 CNC tezgâhlarında bulunan alarm ve hata kodları
14 Ölçme ve kontrol
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 4
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 3
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 4
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 5
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 5
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 4
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 4
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 3
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 4
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 5
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 2
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 2
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 7 1 7
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu CNC Operatörünün El Kitabı Tezmaksan Akademi Yayınları
Diğer Kaynaklar CNC Torna ve Freze İşleme Merkezlerini Programlama, Süleyman YILDIZ, 2018
Materyal
Dökümanlar CNC Teknik, Özel Bağcı, 2004
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri