Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Kodu SST-3205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Koray ÖZSOY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bilgisayar destekli teknik resime giriş, geometrik yapılar. iki ve üç boyutlu modellerin perspektif ve üç görünüşlerinin çizimi, parçaların imalat resimlerinin çizimi ve ölçülendirme prensipleri, basit şekillerin çizimi ve ölçülendirilmesi, katı modelleme, tam ve yarım kesit perspektifler, kesitlerin modellenmesi, boyutlandırma ve klasik pratik çizimler. 2 ve 3 boyutlu çizimler ve ölçülendirme, katı modelleme teknikleri ve yüzey kaplama, gölgelendirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere bir CAD programını öğretmektir. Bu program ile tel, katı modellerin oluşturulması, üç boyutlu makine parçalarının çizilmesi hedeflenmektedir.
No Dersin Kazanımları  
1 Bir CAD yazılımını öğrenmek.
2 CAD programı menülerini ve işlevlerini kavramak.
3 Çizgi, daire, üçgen ve diğer geometrik çizimleri çizmek ve ölçülendirmek
4 İki boyutlu parçaları CAD programında çizmek.
5 Üç boyutlu parçaları CAD programında çizmek.
6 Bir makine elemanının katı model, yüzey model formlarında CAD programında çizmek.
7 Komple bir mekanizmanın üç boyutlu katı modelini CAD programında çizmek, montajını ve animasyonunu gerçekleştirmek.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Tanışma, dersin tanıtımı ve dersle ilgili genel bilgiler.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların sunulması.
2 CAD programının tanıtılması ve kurulması, geometrik çizimler için komutların ve kısayol tuşlarının tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Autocad programını temin etmek ve bilgisayar kurmak.
3 CAD programında yeni bir sayfa açma, kaydetme, menülerinin tanıtılması, koordinat sistemleri.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
4 Nokta, çizgi, yay, kare, üçgen, beşgen gibi geometrik çizimlerinin cad yazılımıyla çizilmesi.
  Ön Hazırlık: Örnek çizimler yapmak.
5 İki boyutlu cisimlerin tel kafes formunda çizilmesi.
  Ön Hazırlık: Örnek çizimler yapmak.
6 İki boyutlu çizimden üç boyutlu çizimlere geçiş.
  Ön Hazırlık: Örnek çizimler yapmak.
7 Üç boyutlu tel kafes çizimler yapmak ve ölçülendirme yapmak.
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
8 Üç boyutlu katı çizimler yapmak.
  Ön Hazırlık: Örnek çizimler yapmak.
9 Yüzey modelleme
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
10 Tel kafes modelleme.
  Ön Hazırlık: Örnek çizimler yapmak.
11 Katı modelleme
  Ön Hazırlık: Örnek çizimler yapmak.
12 Gölgelendirme ve Kaplama
  Ön Hazırlık: Örnek çizimler yapmak.
13 Komple mekanik bir sitemin katı model olarak çizilmesi
  Ön Hazırlık: Konuyla ilgili araştırma yapmak.
14 Karmaşık şekilli makine elemanlarının katı ve tel kafes olarak elde edilmesi, yüzey kaplama, üç görünüşlerinin çizilmesi.
  Ön Hazırlık: Örnek çizimler yapmak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 2
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 4
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 3
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 2
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 3
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 2
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 4
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 3
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 5
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 3
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 7 1 7
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 115    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ü. KOCABIÇAK, 2004. Autocad 2004, Değişim Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Ü. KOCABIÇAK, 2004. Autocad 2004, Değişim Yayınları, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri