Ders Adı Namlu Tasarımı
Ders Kodu SST-3209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları .
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Giriş, Hafif silahlarda namlu, Ağır silahlarda namlu , Namlu ve balistik, Namlu tasarım esasları, Namlu üretim yöntemleri, Namlu üretiminde kullanılan malzemeler, Namlu üretiminde kullanılan malzemelere uygulanan testler, Namlu malzemesi kalite ömür testleri, Namlulara uygulanabilen yüzey işlemleri, Namlu ve iç balistik hesaplamalarında kullanılan programlar, Üç boyutlu tasarım programı ile namlu çizimi, Üç boyutlu tasarım programı ile namlu çizimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Silah sistemlerinde kullanılan farklı özelliklere (kalibre, malzeme vb.) sahip namlu çeşitlerinin tasarımlarını yapabilmelerini sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Namlu ve balistik ilişkisini tanımlar
2 Namlu tasarım esaslarını belirler
3 Namlu üretim yöntemlerini sınıflandırır
4 Namlu üretim yönteminde kullanılan malzemeleri sınıflandırır
5 Namlu malzemesine uygulanan test yöntemlerini bilir
6 Namlu performans testlerini sınıflandırır
7 Namluların 3D modellemesini yapar
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Hafif silahlarda namlu
3 Ağır silahlarda namlu
4 Namlu ve balistik
5 Namlu tasarım esasları
6 Namlu tasarım esasları
7 Namlu üretim yöntemleri
8 Namlu üretiminde kullanılan malzemeler
9 Namlu üretiminde kullanılan malzemelere uygulanan testler
10 Namlu malzemesi kalite ömür testleri
11 Namlulara uygulanabilen yüzey işlemleri
12 Namlu ve iç balistik hesaplamalarında kullanılan programlar
13 Üç boyutlu tasarım programı ile namlu çizimi
14 Üç boyutlu tasarım programı ile namlu çizimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 5
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 4
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MATERIEL, ENGINEERING DESIGN HANDBOOK, GUNS SERIES, GUN TUBES 1964
Materyal
Dökümanlar RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MATERIEL, ENGINEERING DESIGN HANDBOOK, GUNS SERIES, GUN TUBES 1964
Ödevler
Sınavlar ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE SINAVLAR YAPILMAKTADIR.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri