Ders Adı Silah Sistemleri Tasarımı
Ders Kodu SST-3211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları .
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Silahların bireysel veya askeri kullanıma göre sınıflandırılması ve tanımlanması, Silahların ana unsurlarının tanımlanması, Silahların tasarım özelliklerine göre sınıflandırılması ve tanımlanması, Silahların tasarım özelliklerine göre sınıflandırılması ve tanımlanması, Silah sistem tasarım aşamaları (giriş), Silah sistem tasarım aşamaları (kullanıcı istemlerinin belirlenmesi), Silah sistem tasarım aşamaları (hedefin tanımlanması), Silah sistem tasarım aşamaları (koruma seviyesinin tanımlanması), Silah sistem tasarım aşamaları (hedefteki etkinin tanımlanması), Silah sistem tasarım aşamaları (hedefin menzil/mesafe tanımlanması), Silah sistem tasarım aşamaları (kullanılacak mühimmatın tasarlanması/belirlenmesi) Silah sistem tasarım aşamaları (tasarım aşamalarının gözden geçirilmesi), Silah sistem tasarım problemleri, Örnek bir silah sistem tasarımının yapılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Savunma, saldırı, taarruz vb. amaçlarla kullanılacak, farklı tertibat ve donanımlara sahip silah sistemlerinin tasarımını yapma kabiliyetine sahip olmalarını sağlamaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Silahların ana unsurlarını tanımlar
2 Silahları tasarım özelliklerine göre sınıflandırır
3 Silah sistem tasarımı yapar
4 Silah sistem tasarım problemlerine çözüm üretir
5 Mühimmata özel silah tasarımı gerçekleştirir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Silahların bireysel veya askeri kullanıma göre sınıflandırılması ve tanımlanması
2 Silahların ana unsurlarının tanımlanması
3 Silahların tasarım özelliklerine göre sınıflandırılması ve tanımlanması
4 Silahların tasarım özelliklerine göre sınıflandırılması ve tanımlanması
5 Silah sistem tasarım aşamaları (giriş)
6 Silah sistem tasarım aşamaları (kullanıcı istemlerinin belirlenmesi)
7 Silah sistem tasarım aşamaları (hedefin tanımlanması)
8 Silah sistem tasarım aşamaları (koruma seviyesinin tanımlanması)
9 Silah sistem tasarım aşamaları (hedefteki etkinin tanımlanması)
10 Silah sistem tasarım aşamaları (hedefin menzil/mesafe tanımlanması)
11 Silah sistem tasarım aşamaları (kullanılacak mühimmatın tasarlanması/belirlenmesi)
12 Silah sistem tasarım aşamaları (tasarım aşamalarının gözden geçirilmesi)
13 Silah sistem tasarım problemleri
14 Örnek bir silah sistem tasarımının yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 4
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 3
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Engineering Design Handbook Gun Series, Interior Ballistics Of Guns,/// Guns and Gun Design, Alexander Robert Dilts 1916
Diğer Kaynaklar Engineering Design Handbook Gun Series, Interior Ballistics Of Guns,/// Guns and Gun Design, Alexander Robert Dilts 1916
Materyal
Dökümanlar Engineering Design Handbook Gun Series, Interior Ballistics Of Guns,/// Guns and Gun Design, Alexander Robert Dilts 1916
Ödevler
Sınavlar ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE SINAVLAR YAPILMAKTADIR.
Materyal Diğer Engineering Design Handbook Gun Series, Interior Ballistics Of Guns,/// Guns and Gun Design, Alexander Robert Dilts 1916
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri