Ders Adı Mühimmat Sistemleri
Ders Kodu SST-3213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Atılgan KUNT
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Mühimmat Sistemleri Hakkında Genel Esaslar Mühimmat Sistemlerinde Kullanılan Patlayıcı ve Kimyevi Maddeler Mühimmat Sistemlerinde Kullanılan Patlayıcı ve Kimyevi Maddeler Hafif Silah Mühimmat Sistemleri Hafif Silah Mühimmat Sistemleri Hafif Silah Mühimmat Sistemleri Ağır Silah Mühimmat Sistemleri Ağır Silah Mühimmat Sistemleri Ağır Silah Mühimmat Sistemleri Mühimmat Tapa Sistemleri Akıllı Mühimmat Sistemleri Teknolojisi Mühimmat Taşıma Sistemleri Mühimmat Depolama Sistemleri Mühimmat Tasarım ve Üretim Hataları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Farklı silah sistemlerinde kullanılan mühimmatlar ile ilgili her türlü (yapısal özellikler, depolama, taşıma, tasarım vb.) konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
No Dersin Kazanımları  
1 Mühimmat sistemlerinin temel prensiplerini anlama ve bu sistemlerin tasarımında kullanılan temel kavramları kavrama.
2 Farklı mühimmat tiplerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını analiz edebilme yeteneği.
3 Mühimmat sistemlerindeki güvenlik önlemlerini anlama ve uygulama becerisi.
4 Mühimmat sistemlerinin performansını değerlendirme ve geliştirme konusunda analitik düşünme becerilerini kullanma yetisi.
5 Mühimmat sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirme yeteneği, sorunları tespit etme ve çözme becerisi.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Mühimmat Sistemleri Hakkında Genel Esaslar
2 Mühimmat Sistemlerinde Kullanılan Patlayıcı ve Kimyevi Maddeler
3 Mühimmat Sistemlerinde Kullanılan Patlayıcı ve Kimyevi Maddeler
4 Hafif Silah Mühimmat Sistemleri
5 Hafif Silah Mühimmat Sistemleri
6 Hafif Silah Mühimmat Sistemleri
7 Ağır Silah Mühimmat Sistemleri
8 Ağır Silah Mühimmat Sistemleri
9 Ağır Silah Mühimmat Sistemleri
10 Mühimmat Tapa Sistemleri
11 Akıllı Mühimmat Sistemleri Teknolojisi
12 Mühimmat Taşıma Sistemleri
13 Mühimmat Depolama Sistemleri
14 Mühimmat Tasarım ve Üretim Hataları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 1
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 4
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 5
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Small Arms Ammunition, Gordon D. Conway Mühimmat ve Silah ( Ammunition and Arms), MKE matbaası
Diğer Kaynaklar Small Arms Ammunition, Gordon D. Conway Mühimmat ve Silah ( Ammunition and Arms), MKE matbaası
Materyal
Dökümanlar Small Arms Ammunition, Gordon D. Conway Mühimmat ve Silah ( Ammunition and Arms), MKE matbaası
Ödevler
Sınavlar ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE SINAVLAR YAPILMAKTADIR.
Materyal Diğer Small Arms Ammunition, Gordon D. Conway Mühimmat ve Silah ( Ammunition and Arms), MKE matbaası
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri