Ders Adı Hidrolik ve Pnömatik
Ders Kodu SST-3215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAVAK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1 Pnömatik Devre Elemanları 2 Pnömatik Devre Elemanları-Pnömatik Devre Tasarımı 3 Pnömatik Devre Tasarımı - Pnömatik Sistemler 4 Pnömatik Sistemler-Elektro-pnömatik Devre Elemanları 5 Elektro-pnömatik Devre Elemanları 6 Elektro-Pnömatik Devre 7 Elektro-Pnömatik Sistem 8 Hidrolik Devre Elemanları 9 Hidrolik Devre Elemanları - Hidrolik Devre Tasarımı 10 Hidrolik Devre Tasarımı - Hidrolik Sistem 11 Hidrolik Sistem - Elektro Hidrolik Devre Elemanlarını 12 Elektro Hidrolik Devre Elemanlarını 13 Elektro-Hidrolik 14 Elektro Hidrolik Sistem
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu derste, hidrolik pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 hidrolik sistemler hakkında bilgi sahibi olma
2 hidrolik sistem elemanlarını tanıma
3 hidrolik sistemleri projelerde uygulama
4 pnömatik sistemler hakkında bilgi sahibi olma
5 pnömatik sistem elemanlarını tanıma
6 pnömatik sistemleri projelerde uygulama
7 hidrolik ve pnömatik sistemleri kıyaslama
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 1 Pnömatik Devre Elemanları
2 2 Pnömatik Devre Elemanları-Pnömatik Devre Tasarımı
3 3 Pnömatik Devre Tasarımı - Pnömatik Sistemler
4 4 Pnömatik Sistemler-Elektro-pnömatik Devre Elemanları
5 5 Elektro-pnömatik Devre Elemanları
6 6 Elektro-Pnömatik Devre
7 7 Elektro-Pnömatik Sistem
8 8 Hidrolik Devre Elemanları
9 9 Hidrolik Devre Elemanları - Hidrolik Devre Tasarımı
10 10 Hidrolik Devre Tasarımı - Hidrolik Sistem
11 11 Hidrolik Sistem - Elektro Hidrolik Devre Elemanları
12 12 Elektro Hidrolik Devre Elemanları
13 13 Elektro-Hidrolik Sistemler
14 14 Elektro Hidrolik Sistemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 4
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 2
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 2
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 2
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 2
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 4
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 2
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 2
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 2
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 2
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hidrolik ve Pnömatik / Modül Eğitim Araçları / Faruk KARTAL
Diğer Kaynaklar MEGEP-Elektrik Elektronik Teknolojisi-Hidrolik Sistemler MEGEP-Elektrik Elektronik Teknolojisi-Pnömatik Sistemler MEGEP-Plastik Teknolojisi-Hidrolik ve Pnömatik Devre Uygulamaları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri