Ders Adı Yönlendirilmiş Çalışma
Ders Kodu SST-3217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Özdemir DENİZ
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersin Amacı ve Ders Hakkında Genel Bilgilendirmeler. Çalışma alanları ile ilgili plan, hazırlık, yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma. Proje Konularının Seçimi. Projeleride Kullanılacak Teknolojilerin Program Kurulumlarının Yapılması. Projelerin Ana Mimarilerinin Hazırlanması. Projelerde Kullanılacak Veritabanlarının Hazırlanması. Projelerin Tasarımlarının Kodlanması. Projelerin Kullanıcı Yönetim Modülünün Hazırlanması. Projenin Ana Modülünün Kodlanması. Projelerin Detay Modülünün Kodlanması. Projelerin Fonksiyonel Testlerinin Yapılması. Projelerin Canlıya Alınması. Öğrenci Sunumları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencinin eğitim hayatı boyunca görmüş olduğu derslerin etkili şekilde bir proje geliştirme başlığı altında kullanıp uygulaması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Programlama problemleri için bilinen çözüm yöntemlerini ve özel teknikleri kullanır ve uygular.
2 Geliştirilmiş uygulama veya yazılımın test aşamalarını gerçekler ve takip eder.
3 Yazılım çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; çağın sorunları çözmede ve toplumsal ilerlemede yeni yazılımlar geliştirir.
4 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
5 Algoritma programlama, bilgisayar uygulaması geliştirme ve yazılım projelerinde kod geliştirme konularında yeterli altyapıya ve bunları iş hayatlarında kullanma yeteneğine sahiptir.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersin Amacı ve Ders Hakkında Genel Bilgilendirmeler
2 Çalışma alanları ile ilgili plan, hazırlık, yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma
3 Proje Konularının Seçimi
4 Projeleride Kullanılacak Teknolojilerin Program Kurulumlarının Yapılması
5 Projelerin Ana Mimarilerinin Hazırlanması
6 Projelerde Kullanılacak Veritabanlarının Hazırlanması
7 Projelerin Tasarımlarının Kodlanması
8 Projelerin Kullanıcı Yönetim Modülünün Hazırlanması
9 Projenin Ana Modülünün Kodlanması
10 Projelerin Detay Modülünün Kodlanması
11 Projelerin Fonksiyonel Testlerinin Yapılması
12 Projelerin Canlıya Alınması
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 2
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 2
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 2
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 2
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 2
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 1
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 10
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 1 60
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 3 9
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 8 8
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 83    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yönlendirilmiş Çalışma I-II Öğr. Gör. Yücel İSLAM
Diğer Kaynaklar Yönlendirilmiş Çalışma I-II Öğr. Gör. Yücel İSLAM
Materyal
Dökümanlar Yönlendirilmiş Çalışma I-II Öğr. Gör. Yücel İSLAM
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri