Ders Adı Kurum Stajı
Ders Kodu MYO-3011
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 30 gün süreyle inşaat sektöründe faaliyet gösteren kamu veya özel sektör işletmelerinde uygulama bilgilerini ve meslek gereksinimlerini öğrenmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Teorik bilgilerinin şantiye ve büro ortamında uygulamalarını öğrenmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Mesleki becerileri uygulayabilme
2 İletişim kabiliyetini geliştirmek; Takım çalışmasını uyum içinde yapabilme
3 Öğrencilerin mesleki ilgi ve bilgi derinliğini geliştirmek
4 Bağımsız çalışma ve kendi kendine öğrenme becerisi kazanma
5 Bir rapor veya çalışmada ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım, internet ve anket (Proje, deney) kabiliyetini kazandırmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İşyeri faaliyet alanları ve çalışma ortamını tanımak.
2 Yapı temel kazı ve tahkimat işlerini uygulamada kontrol etmek.
3 Temel kalıp ve donatı işlerinin kontrolünü yapabilmek.
4 Kolon, kiriş ve betonarme perde elemanların kalıp, donatı ve beton döküm işlerini kontrol edebilmek.
5 Duvar, sıva, tesviye betonu imalatlarını yaptırmak.
6 Boya, astarlama, yapı tesisat yerleşimleri ve uygulamalarını kontrol etmek.
7 Baca, parapet, çatı imalatlarını kontrol etmek.
8 Yapı metraj ve maliyet hesaplarını yapmak.
9 Mimari ve statik programlarını kullanarak proje hazırlamak.
10 Yapı denetim aşamalarını ve hakediş seviyelerinin hazırlamak.
11 İnşaat sahasında beton numune alınması işlemlerini gerçekleştirmek.
12 Yol yapım işlerini kontrol edebilmek.
13 İstinat, iksa ve palplanş işlerini kontrol etmek.
14 İşyerinde gerekli iş güvenliği tedbirlerini kontrol etmek ve gerekli tedbirleri almak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 3
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 5
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 5
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 2
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 4
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 100 100
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 100
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 200
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 30 150
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu İşyeri faaliyet alanları ile ilgili uygulamalara katılmak ve mesleki deneyimini artırmak.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri