Ders Adı Kurum Stajı
Ders Kodu MYO-3011
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) MUSTAFA BALCI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1) Öğrencilerin mesleki ilgi ve bilgi derinliğini geliştirmek 2) Bağımsız çalışma ve kendi kendine öğrenme becerisi kazanma 3) İletişim kabiliyetini geliştirmek; Takım çalışmasını uyum içinde yapabilme 4) Toplanan kaynakların çalışmada nasıl kullanılabileceği konusunda bilgi ve beceri kazanmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı İşyerinde sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetlerdir.
No Dersin Kazanımları  
1 Yazılım ve bilişim sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramlara sahip olmak.
2 Dersler ve uygulamalarla öğretilen tekstil alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek
3 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek
4 To show that they can provide the quality service that the industry needs by using the knowledge and skills they have acquired correctly.
5 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup, takım çalışması yapabilmek
6 İş güvenliği,işçi sağlığı,çevresel değerleri koruma,sosyal sorumluluklar,etik değerler hakkında bilgi sahibi olma
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi
8 Atatürk ilke ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Öğrencilerin mesleki ilgi ve bilgi derinliğini geliştirmek
2 Mesleki becerileri uygulayabilme
3 Bağımsız çalışma ve kendi kendine öğrenme becerisi kazanma
4 Bir rapor veya çalışmada ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım, internet ve anket (Proje, deney) kabiliyetini kazandırmak
5 İletişim kabiliyetini geliştirmek; Takım çalışmasını uyum içinde yapabilme
6 Mesleki becerileri uygulayabilme
7 Mesleki becerileri uygulayabilme
8 Mesleki becerileri uygulayabilme
9 Mesleki becerileri uygulayabilme
10 Mesleki becerileri uygulayabilme
11 Mesleki becerileri uygulayabilme
12 Mesleki becerileri uygulayabilme
13 Mesleki becerileri uygulayabilme
14 Mesleki becerileri uygulayabilme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma. 5
2 Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma. 4
3 Numaralı optik camlarını hatasız ölçme yeteneğine sahip olma. 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek. 3
5 Günümüzde kullanılan modern cam kesme makinelerini kullanma becerisi. 2
6 Optik aletler konusunda yeterli bilgiye sahip olma. 2
7 Performans değerlendirme stratejilerini bilip, sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif bir biçimde değerlendirmek ve denetlemek. 2
8 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgi sahibi olma. 2
9 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,çözüm üretebilme. 2
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci. 2
11 Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek ve optik alanına yönelik konularda araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek. 2
12 Sağlıklı insan ilişkileri kurabilme 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 100
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 30 150
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ders notları- öğrenci dosyaları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri