Ders Adı İşletmede Mesleki Eğitim
Ders Kodu MYO-3020
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 20
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Bayram Bayrakcı
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İş Yeri Eğitimi ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Uygulamaları İş ve Meslek Etiği Kurumsal İletişim Raporlama Teknikleri Kurumsal İletişim Raporlama Teknikleri Sonuç Raporlarının Sunumu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sektörden bir işletmede bir eğitim öğretim dönemi boyunca bir çalışan gibi işletmede mesleki eğitime tabii olmak. Öğrenilen teorik bilgilerin pratik bilgilerle pekiştirilmesi.
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrencilerin daha kolay iş bulabilmesine yardımcı olmak.
2 Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için uygulama yapabilmelerine olanak sağlamak,
3 Programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkanı sağlamak,
4 Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak,
5 İşletmede Mesleki Eğitim yaptıkları kurumun görevli personeli ve müşterileri ile uyumlu çalışma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak,
6 Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri tanımalarını sağlamak,
7 İş hayatı için farkındalık sahibi ve nitelikli mezunlar yetiştirilmesi.
8 Üniversite ile çalışma hayatında karşılaşılacak sektörler arasında iş birliği adına yeni açılımlar oluşturulabilmesi.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İş Yeri Eğitimi ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar
  Ön Hazırlık: İş Yeri Eğitimi ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar
2 İş Sağlığı ve Güvenliği
  Ön Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği
3 İş Hukuku Uygulamaları
  Ön Hazırlık: İş Hukuku Uygulamaları
4 İş ve Meslek Etiği
  Ön Hazırlık: İş ve Meslek Etiği
5 İş ve Meslek Etiği
  Ön Hazırlık: İş ve Meslek Etiği
6 Kurumsal İletişim
  Ön Hazırlık: Kurumsal İletişim
7 Raporlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: Raporlama Teknikleri
8 Raporlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: Raporlama Teknikleri
9 Raporlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: Raporlama Teknikleri
10 Raporlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: Raporlama Teknikleri
11 Raporlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: Raporlama Teknikleri
12 Raporlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: Raporlama Teknikleri
13 Raporlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: Raporlama Teknikleri
14 Sonuç Raporlarının Sunumu
  Ön Hazırlık: Sonuç Raporlarının Sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 5
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 5
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 5
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 5
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 4
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 4
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 90
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 20 280
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 20 280
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 14 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 600    
Dersin Akts Kredisi 20    
Ders Notu İş Yeri Eğitimi ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar
Diğer Kaynaklar İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları
Materyal
Dökümanlar Raporlama Teknikleri
Ödevler Haftalık hazırlanacak işletmede mesleki eğitim haftalık raporları
Sınavlar Yarıyıl sonun da uygulanan sözlü sunum
Materyal Diğer .
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri