Ders Adı İşletmede Mesleki Eğitim
Ders Kodu MYO-3020
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 20
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Tamer TOKGÖZ Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALAY Öğr. Gör. Bayram Bayrakçı Öğr. Gör. Fatime Çiğdem Zencirci
Dersin Yardımcıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Uygulamaları İş ve Meslek Etiği Kurumsal İletişim Raporlama Teknikleri Sonuç Raporlarının Sunumu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için uygulama yapabilmelerine olanak sağlamak, Teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak deneyimlemek
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için uygulama yapabilmelerine olanak sağlamak,
2 Programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkanı sağlamak,
3 Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak,
4 İşletmede Mesleki Eğitim yaptıkları kurumun görevli personeli ve müşterileri ile uyumlu çalışma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak,
5 Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri tanımalarını sağlamak,
6 İş hayatı için farkındalık sahibi ve nitelikli mezunlar yetiştirilmesi.
7 Üniversite ile çalışma hayatında karşılaşılacak sektörler arasında iş birliği adına yeni açılımlar oluşturulabilmesi.
8 Öğrencilerin daha kolay iş bulabilmesine yardımcı olmak.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 İş Yeri Eğitimi ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar
2 İş Sağlığı ve Güvenliği
3 İş Hukuku Uygulamaları
4 İş ve Meslek Etiği
5 İş ve Meslek Etiği
6 Kurumsal İletişim
7 Raporlama Teknikleri
8 Raporlama Teknikleri
9 Raporlama Teknikleri
10 Raporlama Teknikleri
11 Raporlama Teknikleri
12 Raporlama Teknikleri
13 Raporlama Teknikleri
14 Sonuç Raporlarının Sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 5
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 5
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 3
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 4
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 4
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 5
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 5
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 4
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 5
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 4
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 5
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 3
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 90
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 20 280
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 20 280
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 14 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 600    
Dersin Akts Kredisi 20    
Ders Notu .
Diğer Kaynaklar .
Materyal
Dökümanlar .
Ödevler Haftalık hazırlanacak işletmede mesleki eğitim haftalık raporları
Sınavlar Yarıyıl sonun da uygulanan sözlü sunum
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri