Ders Adı Kariyer Planlama
Ders Kodu KRY-100
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları yok
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kariyer planlama dersi nedir?, Kariyer merkezi nedir?, Kariyer merkezinin yarar sağlayacağı konular nelerdir?, Kariyer Merkezlerinden nasıl faydalanılır?, Zekâ ve kişilik nedir?, Zekâ ve kişiliğin kariyer ile bağlantısı nedir?, Bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik kavramları nelerdir?, Bu kavramların kariyer ile bağlantısı nedir?, İnce beceriler ve teknik beceriler nedir?, Öğrencilerin neden bu becerilere ihtiyacı var?, Kendini değerlendirme, öz farkındalık kavramları ve kariyer açısından önemi, Üniversite sürecinde kariyer planlama (Üniversite eğitimi sırasında kariyer planı ve gelişimine yönelik neler yapılmalı ve bu çalışmalar ne zaman başlamalıdır?), Etkili Mülakat ve CV hazırlama teknikleri, Kariyer planlama sürecinde stres ve stres yönetimi, İşe alım ve kariyer yönetiminde yetenek ve yetkinlik yönetimi, psikoteknik testler, değerlendirme merkezi yaklaşımları gibi güncel uygulamalar, Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler açısından akademik kariyer sürecinin anlatılması, Özel sektör alanında kariyer olanaklarının tanıtılması , Girişimcilerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler, Kamu sektörü çalışanlarından kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler, Bu derste öğrenciler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanmış olan değerleme formu ile dersi değerlendirecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrencilerde Kariyer bilinci oluşturmak, öğrencilerin farklı sektörler hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendi gelişimleri için kullanabilecekleri araçları tanımalarını sağlamak, onları en verimli ve mutlu olacakları alanlara yönlendirmektir
No Dersin Kazanımları  
1 Kariyer planlama süreci aşamalarını bilir.
2 Kişisel kariyer planlamasını etkileyen faktörleri analiz eder.
3 Kişisel Kariyer Planı hazırlar
4 Kariyer Planı gerçekleştirmeye yönelik olarak CV hazırlar
5 Kariyer gelişimini gözden geçirir, değerlendirir ve güncel koşullarına göre revize eder.
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Kariyer planlama dersi nedir? *Kariyer merkezi nedir? *Kariyer merkezinin yarar sağlayacağı konular nelerdir?* Kariyer Merkezlerinden nasıl faydalanılır?
2 Zekâ ve kişilik nedir? *Zekâ ve kişiliğin kariyer ile bağlantısı nedir?
3 Bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik kavramları nelerdir? *Bu kavramların kariyer ile bağlantısı nedir?
4 İnce beceriler ve teknik beceriler nedir? *Öğrencilerin neden bu becerilere ihtiyacı var?
5 Kendini değerlendirme, öz farkındalık kavramları ve kariyer açısından önemi
6 Üniversite sürecinde kariyer planlama (Üniversite eğitimi sırasında kariyer planı ve gelişimine yönelik neler yapılmalı ve bu çalışmalar ne zaman başlamalıdır?)
7 Etkili Mülakat ve CV hazırlama teknikleri
8 Kariyer planlama sürecinde stres ve stres yönetimi
9 İşe alım ve kariyer yönetiminde yetenek ve yetkinlik yönetimi, psikoteknik testler, değerlendirme merkezi yaklaşımları gibi güncel uygulamalar
10 Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler açısından akademik kariyer sürecinin anlatılması
11 Özel sektör alanında kariyer olanaklarının tanıtılması
12 Girişimcilerin kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler
13 Kamu sektörü çalışanlarından kariyer hikâyeleri hakkında bilgilendirme ve öğrencilere üniversite hayatlarını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler
14 Bu derste öğrenciler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanmış olan değerleme formu ile dersi değerlendirecektir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. 1
2 İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. 1
3 Silah Sanayi Teknikerliğin tüm disiplinlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder sorunları ve çözümlerini anlar. 1
4 Alanındaki bilişim teknolojilerini (2d, 3d yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. 1
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3
6 Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. 1
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, tecrübe edilmesi ve duyurulmasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 2
8 Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir 1
9 Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. 1
10 Silah Sanayi Teknikerliği teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1
11 Makine elemanlarını tanır, matematiksel hesaplamaları yapar ve silah sistemleri tasarlar. 1
12 CNC takım tezgahlarına program yazar ve kullanır. 1
13 Silah sistemlerini tanır ve çalışma prensiplerini öğrenir. 1
14 Savunma sanayi alanında kullanılan ekipman, teçhizat ve diğer donanımlar hakkında bilgiye sahip olur 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 45    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu https://ytnk.tv/YtnkTv_KariyerPlanlamaDersi
Diğer Kaynaklar https://ytnk.tv/YtnkTv_KariyerPlanlamaDersi
Materyal
Dökümanlar https://ytnk.tv/YtnkTv_KariyerPlanlamaDersi
Ödevler Haftalık konu başlıkları hakkında, ders işlenmeden önce ilgili videoların seyredilmesi.
Sınavlar ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE SINAVLAR YAPILMAKTADIR.
Materyal Diğer https://ytnk.tv/YtnkTv_KariyerPlanlamaDersi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri