Ders Adı Türk Dili II
Ders Kodu TUR-270
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) ÖĞR. GÖR. DENİZHAN İZCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Yazılı anlatımın özelliklerini kavrar. 2)Yazılı anlatımda uyulacak kuralları tanır ve uygular. 3)Yazılı anlatım türlerinin özelliklerini bilir,uygular 4)Doğru ve güzel yazma metotlarını öğrenir,uygular. 5)Sözlü anlatım türlerini tanır ve uygular. Etkili ve güzel konuşmanın yollarınıöğrenir ve uygular.. 6)Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri. Okuma ve anlama. Doğru ve güzel anlatım. Yazı türlerini tanıma. Dinleme ve sözlü anlatım
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri. Okuma ve anlama. Doğru ve güzel anlatım. Yazı türlerini tanıma. Dinleme ve sözlü anlatım.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Yazılı anlatımın özelliklerini kavratmak. 2)Yazılı anlatımda uyulacak kuralları tanıtmakve uygulatmak. 3)Yazılı anlatım türlerinin özellikleri hakkında bilgi kazandırmak,uygulatmak. 4)Doğru ve güzel yazma metotlarını öğretmek, uygulatmak. 5)Sözlü anlatım türlerini tanıtmak. Etkili ve güzel konuşmanın yollarını
Dersin Amacı Yükseköğrenimini tamamlamış olan her gencin ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmesi, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazanması Türk Dili dersinin temel amacıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sözlü anlatım
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
2 Yazılı Anlatım (Kompozisyon) a) Kompozisyon yazmada uyulması gereken hususlar
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
3 b) Anlatım türleri c) Anlatım bozuklukları
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
4 Mektup, ilân, reklam, özgeçmiş
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
5 Makale, deneme, eleştiri, fıkra
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
6 Hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
7 Röportaj, hikaye, roman, tiyatro, masal
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
8 Rapor, tutanak
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
9 Yazı türleriyle ilgili uygulamalar
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
10 Konuşma Sanatı Ve Konuşma Türleri: a)Başarılı bir konuşma için yapılması gerekenler
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
11 b)Konuşma türleri (uygulama)
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
12 Bilimsel araştırma nasıl yapılır? (Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma)
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
13 Metin inceleme ve seçme yazılar
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
14 Metin inceleme ve seçme yazılar
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili kaynak kitaplar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 0
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 0
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 0
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 0
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 0
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Nurettin Demir, Emine Yılmaz, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2009. Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, İstanbul, 2006 Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Necat Birinci, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003. Yusuf Tepeli, Cafer Gariper, Abdurrahman Özkan, Kaya Ağın, Yasin Özkara, E. Ülkü Yıldırım, Ergün Acar, Erol Civelekoğlu, Fatih Kıran, Kürşad Kara, M. Cihat Üstün, Murat Altuğ, Rabia Eryılmaz, Sinem Kayacan, Zekerya Batur, Türk Dili, Lisans Yayınları, İstanbul 2009. Abdülkadir Bulgurcu, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım Bilgileri, Manas Yay., Isparta 2009
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)