Ders Adı MYO Ortak Seçmeli Ders
Ders Kodu UOS-800
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Tolga GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler örgüt kültürü kavramının işletme alanındaki örneklerini tanımlayabilir. Örgüt kültürü kavramını analiz edebilir. Örgüt kültürü kavramını yorumlayabilir. Örgüt kültürü, gelişimi ve oluşumunu kavrayıp, tartışabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplum kültürü ile örgüt kültürü ilişkisi, örgüt kültürünün tanımı, öğeleri, oluşumunu etkileyen faktörler, fonksiyonları, özellikleri, belirleyicileri, örgüt kültürü modelleri, yaklaşımları, etik kültür ve kültürel değişim gibi konulara dönem içerisinde yer verilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplum kültürünün insan davranışı üzerindeki etkisi, örgüt kültürünün çalışan davranışındaki rolü ve önemi, örgüt kültürü modelleri, etik, kültür ve iletişim, kültürel değişim ve değişim yönetimi gibi konuların kavranması. Bu amaçlara paralel olarak, sınıf tartışmalarına ve vak’a çalışmalarına yer vermek
Dersin Amacı Toplum kültürünün insan davranışı üzerindeki etkisi, örgüt kültürünün çalışan davranışındaki rolü ve önemi, örgüt kültürü modelleri, etik, kültür ve iletişim, kültürel değişim ve değişim yönetimi gibi konuların kavranması. Bu amaçlara paralel olarak, sınıf tartışmalarına ve vak’a çalışmalarına yer vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve kurum kültürü üzerine konuşma
2 Yönetim teorileri
3 Kurum kültürü tanımı, baskın kültür/ alt kültür, zayıf kültür/güçlü kültür kavramları
4 Kurum kültürünün özellikleri, boyutları ve işlevleri
5 Kurum kültürünün sınıflırılması
6 Kurum kültürünün sınıflırılması
7 Kurum kültürünün başlamasında kurucu ve liderin rolü
8 Vize Haftası
9 Kurum kültürünün korunmasında kullanılan yöntemler
10 Kurum kültürünün değiştirilmesi, değişime direnç nedenleri, direnci kırma yöntemleri, değişimde kullanılan stratejiler
11 Örgütsel iletişim
12 Örgütsel iletişim ve kurum kültürü ilişkisi
13 Kurum kültürünün çalışanlara iletilmesinde kullanılan yöntemler
14 Final Haftası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 0
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 0
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 0
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 0
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 0
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 0
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 0
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 0
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 0
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 0
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 0
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 6 36
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Akıncı, Z. Beril.(2003),Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim , İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi, İstanbul 2- Eren Erol (2010), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Yayınevi,
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)