Ders Adı MYO Ortak Seçmeli Ders
Ders Kodu UOS-800
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Cihan ÖZGÜR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi kavrayabilecektir. İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecektir. Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını kavrayabilecektir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Tanımlanması ve İncelenmesi
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği hedefi
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
3 Tehlike Sınıfları, Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planı, Çalışan Eğitimi
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
4 Meslek Hastalıkları, Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Psikolojik Etkenler
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
5 İş Kazası Analizi, Tehlikeli Durum, Tehlikeli Davranışlar
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
6 İş Sağlığı ve Güvenliği için Kişisel Koruyucu ve Donanımlar
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
7 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
8 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Elektrik Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
9 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Basınçlı Kaplar ve Kaynak Kullanımı
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
10 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Gürültü Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
11 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Basınç Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
12 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kullanılan Toz, Aydınlatma ve Buhar Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
13 İş Kazaları Tipleri ve Sektröre Göre Dağılımların İncelenmesi
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi ve/veya Genel Tekrar Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders için ön hazırlığa gereksinim duyulmamaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Takım çalışması becerisi 0
2 Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 0
3 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci 0
4 Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi 0
5 Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 0
7 Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi 0
8 Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 0
9 Etkin iletişim kurma becerisi 0
10 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 0
11 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 0
12 Yabancı dilde iletişim kurma becerisi 0
13 Mesleki öz güven becerisi 0
14 Girişimcilik becerisi 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)