Ders Adı MYO Ortak Seçmeli Ders
Ders Kodu UOS-800
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sağlık sistemini tanımlar Türk Sağlık Sisteminin kaynaklarını açıklayabilir Türk Sağlık Sisteminin Sunumunu tanımlayabilir Türk Sağlık Sitemini Dünya Sağlık Sistemleri arasındaki konumunu tartışabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye’nin demografik yapısı ve sağlık statüsü, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kullanımı, Türk sağlık sisteminin organizasyonu, Türk sağlık sisteminin yönetimi, Türk sağlık sisteminin ekonomik destek kaynakları, Türk sağlık sisteminde kullanılan kaynaklar (insangücü, sağlık kurumları, teknoloji), Türk sağlık sisteminde hizmet sunumu, Sağlık sisteminde meydana gelen yenilikler ve değişmeler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sağlık Sistemini kavrama Geçmiş ve günümüz sağlık sistemini tanımlama Değişen ve gelişen sağlık sistemini çözümleme Sağlık Yönetimini Dünya ve Türk Sağlık Sistemi içinde konumlandırabilme bilgi, beceri ve anlayışını kazandırır.
Dersin Amacı Dünya’da ve Türkiye’de dünden bugüne değişen sağlık sistemi yönetimi ve politikalarını anlama, gelecek sağlık sistemi yönetimi ve politikalarını şekillendirebilme anlayışını kazandırır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 0
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 0
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 0
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 0
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 0
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 0
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 0
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 0
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 0
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 0
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 0
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 0
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 0
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 0
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 10    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.The Ministry of Health of Turkey, 2004, Turkey Health Report, Ankara. DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporları. 2.Avrupa Birliği Sağlık Politikaları. http://www.absaglik.com/ 3. Şakar, Y.A. Türkiye’de sağlık Sistemi ve Sağlık Harcamaları.Sağlık İşçileri Sendikası.2000. 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıffısıha Merkezi başkanlığı Türkiye’de Sağlığa Bakış 2007. 5. Sargutan, Erdal A., Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları,2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)