Ders Adı Bitirme Projesi
Ders Kodu MYO-3003
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Yasin Furkan GÖRGÜLÜ
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencilere kendi seçtikleri bir proje konusu üzerinde, başlangıçtan bitirme aşamasına kadar kapsamlı bir çalışma yapma imkânı sunar. Bu süreç, proje planlaması, literatür taraması, problem tanımlama, çözüm stratejilerinin geliştirilmesi, uygulama, test etme ve değerlendirme aşamalarını içerir. Öğrenciler, projelerini gerçekleştirirken teknik çizim, tasarım yazılımları kullanma, teknik hesaplamalar yapma ve projelerinin sonuçlarını hem yazılı hem de sözlü olarak etkili bir şekilde iletebilme becerilerini geliştirecekler. Ders boyunca, öğrencilerin bireysel çalışma becerilerinin yanı sıra takım çalışması, zaman yönetimi ve proje yönetimi gibi profesyonel becerileri de geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu ders, öğrencilere teknik bir alanda bağımsız çalışma yapabilme ve gerçek dünya problemlerine pratik çözümler üretebilme yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrenciler kariyerlerine başlamadan önce, edindikleri teorik bilgileri ve pratik becerileri gerçek dünya problemlerine uygulama şansı sunmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler seçtikleri bir konu üzerinde detaylı bir proje geliştirecek, teknik çözümleme, problem çözme, proje yönetimi ve takım çalışması gibi önemli beceriler üzerinde çalışacaklar. Proje, öğrencilerin teknik bir konuda derinlemesine araştırma yapmalarını, bulgularını etkili bir şekilde raporlamalarını ve sunmalarını gerektirecek. Dersin temel hedefi, öğrencileri teknik bir alanda uzmanlık kazanmış, sektörde karşılaşacakları pratik zorluklara çözüm üretebilen teknikerler ve teknisyenler olarak mezun etmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Ota öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek
2 Problemleri Tanımlama ve Çözme Becerisi
3 Bağımsız Çalışma ve Araştırma
4 Proje Yönetimi Yetenekleri Kazanma
5 Etik ve Sosyal Sorumluluk Bilinci Kazanma
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve Proje Konularının Tanıtılması
2 Proje Seçimi ve Planlaması
3 Literatür Taraması ve Araştırma
4 Problemin Tanımlanması ve Proje Önerisi
5 Tasarım ve Çözüm Stratejilerinin Geliştirilmesi
6 Proje Geliştirme - 1
7 Proje Geliştirme - 2
8 Ara Rapor Sunumu
9 Ara Sınav Haftası
10 Uygulama ve Test Etme
11 Değerlendirme ve İyileştirme
12 Proje Tamamlama
13 Son Raporun ve Sunumun Hazırlanması
14 Proje Sunumları ve Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 2
2 Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 5
3 Metallerin markalanması işlenmesi ile ilgili genel bilgiye sahip olması.Üretim esnasında meydana gelecek olumsuzluklara çare üretebilmesi. 2
4 Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad ve solidworks programlarını kullanabilme öğrenme. 2
5 Üniversal takım tezgahlarını kullanabilme. 2
6 CNC takım tezgahlarına program yazabilme ve kullanma. 2
7 Bilgisayarda tasarım yapıp imalatını yapabilme.(CAD-CAM) 2
8 Metallerin kaynaklarını yapabilmeyi öğrenme. 2
9 Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olma 2
10 Yeterli teknik yabancı dil bilgisine sahip olma 2
11 Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme 5
12 iş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulama 4
13 Atatürk ilkeleri ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 70    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu • Öğretim üyesi ders notları
Diğer Kaynaklar • Öğretim üyesi ders notları
Materyal
Dökümanlar • Öğretim üyesi ders notları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri