Ders Adı Bitirme Projesi
Ders Kodu MYO-3003
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yusuf ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Proje konusu için alternatif çalışma alanları tespit etmek,Bilgi, beceri ve eğilimlerini tespit etmek Proje konusuna karar vermek Seçilen proje konusunun malzeme ihtiyacını tespit etmek, Proje için gerekli ekipmanı tespit etmek,Çalışma ve uygulama ortamı hazırlamak,Proje için mali ve teknik imkanlarını tespit etmek,İş bölümü yapmak, İş takvimi yapmak,Proje için gerekli standart ve şartnameleri hazırlamak,Projenin yürütülmesi için gerekli teknik ve uygulama bilgilerini tespitetmek,Proje için gerekli bilgi ve dokümanları ilgili kaynaklardan temin etmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Öğrenci, inşaat teknolojisi ile ilgili seçilen bir projenin, her aşamasını ferdi yada grup olarak yürütebilecektir. 1-Aldığı derslere uygun proje konusu tespit edebilecektir 2-Tespit edilen proje için iş programı hazırlayabilecektir 3-İş programına uygun yöntem ve kaynakları tespit edebilecektir 4-Proje ile ilgili literatür taraması yapabilecektir 5-İş programına göre proje aşamalarını (hesap/teori/deney
No Dersin Kazanımları  
1 1-Aldığı derslere uygun proje konusu tespit edebilecektir
2 2-Tespit edilen proje için iş programı hazırlayabilecektir
3 3-İş programına uygun yöntem ve kaynakları tespit edebilecektir
4 4-Proje ile ilgili literatür taraması yapabilecektir
5 5-İş programına göre proje aşamalarını (hesap/teori/deneysel) yürütebilecektir
6 6-Çalışma hedeflerine göre hesap, tablo, grafik çalışmalarını yapabilecektir
7 7-Yapılan çalışmanın bilgisayar çıktılarını alıp, dosyalayabilecektir
8 8-Tamamlanmış projenin sunumunu yapabilecektir
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Proje Konusu
2 İhtiyaç Analizi Ve İş Programı
3 Kaynak Araştırması
4 Proje yürütülmesi
5 Proje yürütülmesi
6 Proje yürütülmesi
7 Proje yürütülmesi
8 Proje yürütülmesi
9 Proje yürütülmesi
10 Proje yürütülmesi
11 Proje sunumu
12 Proje sunumu
13 Proje Dosyalama
14 Projelerin Teslimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine inşaat alanındaki bilgi ve becerileri kavramak ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilmek. 2
2 Bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek. 2
3 İnşaat ile ilgili proje ve uygulamaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 3
4 İnşaat alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 2
5 Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek 2
6 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
7 Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak 1
8 Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda vatandaşlık bilincine sahip olmak 1
9 Teknik resim ve mimari çizim yapabilmek 1
10 Proje okuma ve inşaat uygulamasını yapabilmek 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çelik Yapılar Prf Dr M. KARADUMAN Atlas yayın 2005 İSTANBUL - Çelik yapılar Prf Dr H. DEREN - Prf. Dr. E. UZGİDER - Doç. Dr. F. PİROĞLU Çağlayan kitap evi 2005 İSTANBUL
Materyal
Dökümanlar Çelik Yapılar Prf Dr M. KARADUMAN Atlas yayın 2005 İSTANBUL - Çelik yapılar Prf Dr H. DEREN - Prf. Dr. E. UZGİDER - Doç. Dr. F. PİROĞLU Çağlayan kitap evi 2005 İSTANBUL
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri