Ders Adı Bitirme Projesi
Ders Kodu MYO-3003
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Öğrencinin mesleki alanıyla ilgili ilgi duyduğu bir konuda bilimsel çalışma kuralları ve etiği doğrultusunda bir konuyu araştırması, rapor hazırlaması ve sunumunu gerçekleştirmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Mezuniyet aşamasına gelmiş bir öğrencinin merak ettiği ve alanına yönelik bir konuda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak amacıyla plan, hazırlık ve yazım aşamalarını gerçekleştirmesi, yaptığı çalışmayı etkili olarak sunabilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini artırmak
2 Kendi kendine araştırma yeteneğini bağımsız çalışmayla desteklemek
3 Hem yazılı hem de sözlü- sözsüz iletişim becerisini geliştirmek
4 Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırmak
5 Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırmak
6 Bilimsel bir konuyu araştırarak analitik düşünebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak
7 Bir çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket çalışması yapma becerisi kazandırmak
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Dersle ilgili genel açıklamalar ve çalışma konularının öğrencilere paylaştırılması
2 Araştırma yöntemleri hakkında genel bilgilerin, öğrenci soruları danışmanlık yapılması
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin, yaptıkları çalışma ve soruları e-mail ile dersin hocasına sorması
3 Araştırma yöntemleri hakkında genel bilgiler verilmesi, öğrenci soruları ve danışmanlık yapılması
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin, yaptıkları çalışma ve soruları e-mail ile dersin hocasına sorması
4 Araştırma yöntemleri hakkında genel bilgiler verilmesi, öğrenci soruları ve danışmanlık yapılması
  Ön Hazırlık: Öğrenci ödev-sunumlarının kontrolü
5 Araştırma yöntemleri hakkında genel bilgiler verilmesi, öğrenci soruları ve danışmanlık yapılması
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin, yaptıkları çalışma ve soruları e-mail ile dersin hocasına sorması
6 Araştırma yöntemleri hakkında bilgiler verilmesi, öğrenci soruları ve danışmanlık yapılması
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin, yaptıkları çalışma ve soruları e-mail ile dersin hocasına sorması
7 Araştırma yöntemleri hakkında genel bilgiler verilmesi, öğrenci soruları ve danışmanlık yapılması
  Ön Hazırlık: Tablo-Şekil Hazırlama Soruları ve Danışmanlık
8 Araştırma yöntemleri hakkında genel bilgiler verilmesi, öğrenci soruları ve danışmanlık yapılması
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin, yaptıkları çalışma ve soruları e-mail ile dersin hocasına sorması
9 Kaynakların kontrol edilmesi
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin ödevlerini mail yoluyla iletmeleri
10 Bilimsel çalışmalarda etik ve sunum teknikleri hakkında bilgilendirme ve soruların yanıtlanması
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin, yaptıkları çalışma ve soruları e-mail ile dersin hocasına sorması
11 Çalışmaların sunumunun yapılması
  Ön Hazırlık: Çalışmaların sunumunun yapılması
12 Çalışmaların sunumunun yapılması
  Ön Hazırlık: Çalışmaların sunumunun yapılması
13 Çalışmaların sunumunun yapılması
  Ön Hazırlık: Çalışmaların sunumunun yapılması
14 Çalışmaların sunumunun yapılması ve genel değerlendirmeler
  Ön Hazırlık: Çalışmaların sunumunun yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir. 5
2 Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 5
3 Sağlık alanındaki işletmecilikle ilgili bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4
4 Sağlık alanındaki işletmecilik ile edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5
5 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki tıbbi dokümanların arşivleme süreçleri sıralar/açıklar. 5
6 Sağlık kurumları alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar. 3
7 Sağlık Kurumu işletmeciliği alanındaki işletme fonksiyonları süreçlerini (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) temel düzeyde açıklar/tanımlar. 5
8 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olur. 4
9 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olabilir. 4
10 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 5
11 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında kullanılan mevzuatı sıralar/açıklar. 3
13 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki taraflar (ulusal, uluslararası, kamu) arasındaki ilişkiyi sıralar/açıklar 4
14 Sağlık kurumları işletmeciliği alanındaki satınalma ve lojistik süreçlerini sıralar/açıklar. 3
15 Sağlık kurumları işletmeciliği alanında kullanılan bilgisayar paket programları amacına uygun temel düzeyde kullanır. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 50
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1) Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul,2003. 2) Etkili Sunumlar İçin El Kitabı, TÜBİTAK
Diğer Kaynaklar 1) Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul,2003. 2) Etkili Sunumlar İçin El Kitabı, TÜBİTAK
Materyal
Dökümanlar 1) Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul,2003. 2) Etkili Sunumlar İçin El Kitabı, TÜBİTAK
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri